Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 435 308 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 168 247 10 562 238 500 18 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alf B. Nævdal Tømrerservice AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alf B. Nævdal Tømrerservice AS 444 56,78% - 444 56,78%
 
TOTALT: Alle selskap 444 56,78% - 444 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alf B. Nævdal Tømrerservice AS 444 - 444
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 444
 
  -30,00% 444
 
  -50,00% 444
 
  -70,00% 444
 
  -100,00% 444

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter1.4121.8741.946388
NEG -24,7 %NEG -3,7 %POS 401,5 % -
 
Bruttomargin1.0331.3031.032298
NEG -20,7 %POS 26,3 %POS 246,3 % -
 
EBITDA resultat2688423831
POS 219,0 %NEG -64,7 %POS 667,7 % -
 
Driftsresultat24150191-13
POS 382,0 %NEG -73,8 %POS 1 569,2 % -
 
Kontantstrøm-3032222130
NEG -236,5 %POS 4,2 % - -
 
Kassebeholdning11046020678
NEG -76,1 %POS 123,3 %POS 164,1 % -
 
Sum egenkapital3691891549
POS 95,2 %POS 22,7 %POS 1 611,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000
- - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.