Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 476 625 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 273 200 517 890 126 534 2 475 000 84 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alf Hansen AS 100,00% 89 158 -43,67%
 
TOTALT: Alle selskap   89 158 -43,67%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alf Hansen AS 3 861 73,13% 89 3 772 72,66%
 
TOTALT: Alle selskap 3 861 73,13% 89 3 772 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alf Hansen AS 3 861 89 3 772
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
89 -10,00% 3 852
 
  -30,00% 3 834
 
  -50,00% 3 817
 
  -70,00% 3 799
 
  -100,00% 3 772

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter13.14414.23613.75511.90014.50612.55912.84912.529
NEG -7,7 %POS 3,5 %POS 15,6 %NEG -18,0 %POS 15,5 %NEG -2,3 %POS 2,6 % -
 
Bruttomargin11.25712.08011.6049.55111.7009.96210.2719.748
NEG -6,8 %POS 4,1 %POS 21,5 %NEG -18,4 %POS 17,4 %NEG -3,0 %POS 5,4 % -
 
EBITDA resultat1.0721.3171.9131641.7136981.1251.511
NEG -18,6 %NEG -31,2 %POS 1 066,5 %NEG -90,4 %POS 145,4 %NEG -38,0 %NEG -25,5 % -
 
Driftsresultat9501.0591.627-1371.328835711.010
NEG -10,3 %NEG -34,9 %POS 1 287,6 %NEG -110,3 %POS 1 500,0 %NEG -85,5 %NEG -43,5 % -
 
Kontantstrøm-1.658-6322.897-240645-3002.5440
NEG -162,3 %NEG -121,8 %POS 1 307,1 %NEG -137,2 %POS 315,0 %NEG -111,8 % - -
 
Kassebeholdning1.4672.9983.8751.8601.7101.268602357
NEG -51,1 %NEG -22,6 %POS 108,3 %POS 8,8 %POS 34,9 %POS 110,6 %POS 68,6 % -
 
Sum egenkapital3.5253.8324.3474.7764.9183.7273.8304.614
NEG -8,0 %NEG -11,8 %NEG -9,0 %NEG -2,9 %POS 32,0 %NEG -2,7 %NEG -17,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.