Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 674 731 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 115 188 220 41 775 2 441 500 121

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alf Hansen AS 100,00% 158 -
 
TOTALT: Alle selskap   158 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alf Hansen AS 3 658 67,06% 158 3 500 66,08%
 
TOTALT: Alle selskap 3 658 67,06% 158 3 500 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alf Hansen AS 3 658 158 3 500
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
158 -10,00% 3 642
 
  -30,00% 3 611
 
  -50,00% 3 579
 
  -70,00% 3 547
 
  -100,00% 3 500

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter14.23613.75511.90014.50612.55912.84912.52912.538
POS 3,5 %POS 15,6 %NEG -18,0 %POS 15,5 %NEG -2,3 %POS 2,6 %NEG -0,1 % -
 
Bruttomargin12.08011.6049.55111.7009.96210.2719.7489.603
POS 4,1 %POS 21,5 %NEG -18,4 %POS 17,4 %NEG -3,0 %POS 5,4 %POS 1,5 % -
 
EBITDA resultat1.3171.9131641.7136981.1251.5111.812
NEG -31,2 %POS 1 066,5 %NEG -90,4 %POS 145,4 %NEG -38,0 %NEG -25,5 %NEG -16,6 % -
 
Driftsresultat1.0591.627-1371.328835711.0101.369
NEG -34,9 %POS 1 287,6 %NEG -110,3 %POS 1 500,0 %NEG -85,5 %NEG -43,5 %NEG -26,2 % -
 
Kontantstrøm-6322.897-240645-3002.5441270
NEG -121,8 %POS 1 307,1 %NEG -137,2 %POS 315,0 %NEG -111,8 %POS 1 903,1 % - -
 
Kassebeholdning2.9983.8751.8601.7101.2686023571.274
NEG -22,6 %POS 108,3 %POS 8,8 %POS 34,9 %POS 110,6 %POS 68,6 %NEG -72,0 % -
 
Sum egenkapital3.8324.3474.7764.9183.7273.8304.6143.636
NEG -11,8 %NEG -9,0 %NEG -2,9 %POS 32,0 %NEG -2,7 %NEG -17,0 %POS 26,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000040
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.