Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 132 986 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 18 699 12 288 1 102 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alf S. Wroldsen A/S 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alf S. Wroldsen A/S 929 41,60% - 929 41,60%
 
TOTALT: Alle selskap 929 41,60% - 929 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alf S. Wroldsen A/S 929 - 929
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 929
 
  -30,00% 929
 
  -50,00% 929
 
  -70,00% 929
 
  -100,00% 929

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter388403675452367454415339
NEG -3,7 %NEG -40,3 %POS 49,3 %POS 23,2 %NEG -19,2 %POS 9,4 %POS 22,4 % -
 
Bruttomargin388373619409367409375339
POS 4,0 %NEG -39,7 %POS 51,3 %POS 11,4 %NEG -10,3 %POS 9,1 %POS 10,6 % -
 
EBITDA resultat131104112561001122066
POS 26,0 %NEG -7,1 %POS 100,0 %NEG -44,0 %NEG -10,7 %POS 460,0 %NEG -69,7 % -
 
Driftsresultat131104112561001122066
POS 26,0 %NEG -7,1 %POS 100,0 %NEG -44,0 %NEG -10,7 %POS 460,0 %NEG -69,7 % -
 
Kontantstrøm9-62186-517560-130
POS 114,5 %NEG -133,3 %POS 464,7 %NEG -168,0 %POS 25,0 %POS 561,5 % - -
 
Kassebeholdning416406469130153844044
POS 2,5 %NEG -13,4 %POS 260,8 %NEG -15,0 %POS 82,1 %POS 110,0 %NEG -9,1 % -
 
Sum egenkapital791792814832792721643630
NEG -0,1 %NEG -2,7 %NEG -2,2 %POS 5,1 %POS 9,8 %POS 12,1 %POS 2,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1712142813201115
NEG -41,7 %POS 14,3 %POS 50,0 %NEG -115,4 %POS 35,0 %NEG -81,8 %POS 26,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.