Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 126 534 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 18 575 17 959 1 090 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-94,90%)
Resultat før skatt (-14,29%)
Driftsresultat (-94,90%)
Kontantstrøm fra drift (-2,88%)
Kassebeholdning (-46,43%)
Sum egenkapital (-1,40%)
Driftsinntekter (-0,66%)
Bruttomargin (-0,66%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alf S. Wroldsen A/S 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alf S. Wroldsen A/S 916 41,71% - 916 41,71%
 
TOTALT: Alle selskap 916 41,71% - 916 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alf S. Wroldsen A/S 916 - 916
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 916
 
  -30,00% 916
 
  -50,00% 916
 
  -70,00% 916
 
  -100,00% 916

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter422388403675452367454415
POS 8,8 %NEG -3,7 %NEG -40,3 %POS 49,3 %POS 23,2 %NEG -19,2 %POS 9,4 % -
 
Bruttomargin422388373619409367409375
POS 8,8 %POS 4,0 %NEG -39,7 %POS 51,3 %POS 11,4 %NEG -10,3 %POS 9,1 % -
 
EBITDA resultat871311041125610011220
NEG -33,6 %POS 26,0 %NEG -7,1 %POS 100,0 %NEG -44,0 %NEG -10,7 %POS 460,0 % -
 
Driftsresultat871311041125610011220
NEG -33,6 %POS 26,0 %NEG -7,1 %POS 100,0 %NEG -44,0 %NEG -10,7 %POS 460,0 % -
 
Kontantstrøm-599-62186-5175600
NEG -755,6 %POS 114,5 %NEG -133,3 %POS 464,7 %NEG -168,0 %POS 25,0 % - -
 
Kassebeholdning3644164064691301538440
NEG -12,5 %POS 2,5 %NEG -13,4 %POS 260,8 %NEG -15,0 %POS 82,1 %POS 110,0 % -
 
Sum egenkapital859791792814832792721643
POS 8,6 %NEG -0,1 %NEG -2,7 %NEG -2,2 %POS 5,1 %POS 9,8 %POS 12,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1317121428132011
POS 23,5 %NEG -41,7 %POS 14,3 %POS 50,0 %NEG -115,4 %POS 35,0 %NEG -81,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.