Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 18 112 822 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 172 397 56 425 17 884 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (2 559,08%) EBITDA (-60,67%)
Sum egenkapital (2,28%) Resultat før skatt (-29,40%)
Driftsresultat (-73,00%)
Kontantstrøm fra drift (-80,59%)
Driftsinntekter (-4,98%)
Bruttomargin (-16,28%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alf Vennatrø & Sønn AS 100,00% 163 163 -
 
Vennatrø Gruppen AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   163 163 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alf Vennatrø & Sønn AS 45 993 82,83% 163 45 830 82,78%
 
Vennatrø Gruppen AS 96 668 69,55% - 96 668 69,55%
 
TOTALT: Alle selskap 142 661 73,34% 163 142 498 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alf Vennatrø & Sønn AS 45 993 163 45 830
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
163 -10,00% 45 977
 
  -30,00% 45 944
 
  -50,00% 45 912
 
  -70,00% 45 879
 
  -100,00% 45 830

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter5.6665.0905.2534.3483.4134.3513.8864.193
POS 11,3 %NEG -3,1 %POS 20,8 %POS 27,4 %NEG -21,6 %POS 12,0 %NEG -7,3 % -
 
Bruttomargin2.9213.1853.7753.2781.5372.5062.5103.048
NEG -8,3 %NEG -15,6 %POS 15,2 %POS 113,3 %NEG -38,7 %NEG -0,2 %NEG -17,7 % -
 
EBITDA resultat7721.0012.4042.015-1.014156372885
NEG -22,9 %NEG -58,4 %POS 19,3 %POS 298,7 %NEG -750,0 %NEG -58,1 %NEG -58,0 % -
 
Driftsresultat6228192.2271.813-1.313-240-5506
NEG -24,1 %NEG -63,2 %POS 22,8 %POS 238,1 %NEG -447,1 %NEG -4 700,0 %NEG -101,0 % -
 
Kontantstrøm2.4796032.1504.157-6522.05518.6140
POS 311,1 %NEG -72,0 %NEG -48,3 %POS 737,6 %NEG -131,7 %NEG -89,0 % - -
 
Kassebeholdning2.9573.0316.19621.23118.87319.41718.5471.934
NEG -2,4 %NEG -51,1 %NEG -70,8 %POS 12,5 %NEG -2,8 %POS 4,7 %POS 859,0 % -
 
Sum egenkapital43.54842.36940.55338.13535.91835.94035.19533.057
POS 2,8 %POS 4,5 %POS 6,3 %POS 6,2 %NEG -0,1 %POS 2,1 %POS 6,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld15.60617.52520.11924.19924.83525.80627.68731.982
POS 11,0 %POS 12,9 %POS 16,9 %POS 2,6 %POS 3,8 %POS 6,8 %POS 13,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.