Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 050 956 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
471 600 445 890 59 466 2 641 000 433 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alglass Vindu AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alglass Vindu AS 1 052 17,25% - 1 052 17,25%
 
TOTALT: Alle selskap 1 052 17,25% - 1 052 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alglass Vindu AS 1 052 - 1 052
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 052
 
  -30,00% 1 052
 
  -50,00% 1 052
 
  -70,00% 1 052
 
  -100,00% 1 052

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter14.32812.12612.94110.7606.6885.4659.6266.191
POS 18,2 %NEG -6,3 %POS 20,3 %POS 60,9 %POS 22,4 %NEG -43,2 %POS 55,5 % -
 
Bruttomargin5.7675.0895.5004.9233.3172.7914.8753.298
POS 13,3 %NEG -7,5 %POS 11,7 %POS 48,4 %POS 18,8 %NEG -42,7 %POS 47,8 % -
 
EBITDA resultat604-26-136472-379-761.011-132
POS 2 423,1 %POS 80,9 %NEG -128,8 %POS 224,5 %NEG -398,7 %NEG -107,5 %POS 865,9 % -
 
Driftsresultat511-100-225369-496-177916-226
POS 611,0 %POS 55,6 %NEG -161,0 %POS 174,4 %NEG -180,2 %NEG -119,3 %POS 505,3 % -
 
Kontantstrøm384-119-541339-5607274010
POS 422,7 %POS 78,0 %NEG -259,6 %POS 160,5 %NEG -177,0 %POS 81,3 % - -
 
Kassebeholdning9111466594261.085306341
POS 9 000,0 %NEG -99,3 %NEG -77,8 %POS 54,7 %NEG -60,7 %POS 254,6 %NEG -10,3 % -
 
Sum egenkapital2.2431.7631.9282.1721.8622.3852.5561.755
POS 27,2 %NEG -8,6 %NEG -11,2 %POS 16,6 %NEG -21,9 %NEG -6,7 %POS 45,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000097148
- - - - - POS 100,0 %POS 34,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.