Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 687 973 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 18 945 31 027 638 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (115,42%) EBITDA (-28,70%)
Bruttomargin (267,61%) Resultat før skatt (-11,21%)
Driftsresultat (-2,46%)
Kontantstrøm fra drift (-90,60%)
Kassebeholdning (-91,45%)
Sum egenkapital (-22,42%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aljos Marine & Industri AS 100,00% 314 176 78,41%
 
TOTALT: Alle selskap   314 176 78,41%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aljos Marine & Industri AS -883 -68,61% 314 -1 197 -123,02%
 
TOTALT: Alle selskap -883 -68,61% 314 -1 197 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aljos Marine & Industri AS -883 314 -1 197
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
314 -10,00% -914
 
  -30,00% -977
 
  -50,00% -1 040
 
  -70,00% -1 103
 
  -100,00% -1 197

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter14657649939
NEG -74,7 %POS 15,4 %POS 1 179,5 % -
 
Bruttomargin10832941239
NEG -67,2 %NEG -20,1 %POS 956,4 % -
 
EBITDA resultat-3495722125
NEG -712,3 %NEG -74,2 %POS 784,0 % -
 
Driftsresultat-3812721525
NEG -1 511,1 %NEG -87,4 %POS 760,0 % -
 
Kontantstrøm702281490
NEG -69,3 %POS 53,0 % - -
 
Kassebeholdning00580
- NEG -100,0 %POS 0,0 % -
 
Sum egenkapital-24427720751
NEG -188,1 %POS 33,8 %POS 305,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000
- - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.