Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 388 644 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 28 479 3 164 1 357 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (150,41%) Sum egenkapital (-7,88%)
Resultat før skatt (5 318,18%)
Driftsresultat (150,41%)
Kontantstrøm fra drift (60,29%)
Kassebeholdning (1 767,27%)
Driftsinntekter (34,56%)
Bruttomargin (34,56%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alka Eiendom AS 100,00% - 2 -100,00%
 
Bekkefaret AS 60,00% 36 -
 
TOTALT: Alle selskap   - 2
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alka Eiendom AS 2 934 78,43% - 2 934 78,43%
 
Bekkefaret AS 126 1,48% 36 90 1,06%
 
TOTALT: Alle selskap 3 060 24,99% 36 3 024 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alka Eiendom AS 2 934 - 2 934
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 934
 
  -30,00% 2 934
 
  -50,00% 2 934
 
  -70,00% 2 934
 
  -100,00% 2 934

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015201420132012
Driftsinntekter3.4181.7712.0991.4028120
POS 93,0 %NEG -15,6 %POS 49,7 %POS 72,7 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin3.4181.7712.0991.4028120
POS 93,0 %NEG -15,6 %POS 49,7 %POS 72,7 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat3.0711.4322.0371.244670-17
POS 114,5 %NEG -29,7 %POS 63,7 %POS 85,7 %POS 4 041,2 % -
 
Driftsresultat3.0711.4322.0371.244670-17
POS 114,5 %NEG -29,7 %POS 63,7 %POS 85,7 %POS 4 041,2 % -
 
Kontantstrøm2.9817.606-4.7708652.0760
NEG -60,8 %POS 259,5 %NEG -651,4 %NEG -58,3 % - -
 
Kassebeholdning1.307355139302115971
POS 268,2 %POS 155,4 %NEG -54,0 %POS 162,6 %NEG -88,2 % -
 
Sum egenkapital4.5942.4602.5511.167349-36
POS 86,7 %NEG -3,6 %POS 118,6 %POS 234,4 %POS 1 069,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld8384.8886.1788031.0002.418
POS 82,9 %POS 20,9 %NEG -669,4 %POS 19,7 %POS 58,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.