Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 21 119 186 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
5 603 200 2 819 918 454 068 11 775 000 467 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (164,25%) Driftsinntekter (-4,61%)
Resultat før skatt (139,74%)
Driftsresultat (158,68%)
Kontantstrøm fra drift (103,38%)
Kassebeholdning (114,94%)
Sum egenkapital (26,29%)
Bruttomargin (30,87%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alles Miljø AS 100,00% 65 599 -89,15%
 
TOTALT: Alle selskap   65 599 -89,15%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alles Miljø AS 8 968 35,32% 65 8 903 35,15%
 
TOTALT: Alle selskap 8 968 35,32% 65 8 903 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alles Miljø AS 8 968 65 8 903
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
65 -10,00% 8 962
 
  -30,00% 8 949
 
  -50,00% 8 936
 
  -70,00% 8 923
 
  -100,00% 8 903

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter72.25365.61261.63551.35652.83650.47249.47946.565
POS 10,1 %POS 6,5 %POS 20,0 %NEG -2,8 %POS 4,7 %POS 2,0 %POS 6,3 % -
 
Bruttomargin28.97122.76524.02219.44717.41919.70820.58417.378
POS 27,3 %NEG -5,2 %POS 23,5 %POS 11,6 %NEG -11,6 %NEG -4,3 %POS 18,4 % -
 
EBITDA resultat6.2157411.7799631222.2663.0853.898
POS 738,7 %NEG -58,3 %POS 84,7 %POS 689,3 %NEG -94,6 %NEG -26,5 %NEG -20,9 % -
 
Driftsresultat6.0586151.470623-2051.9682.7153.345
POS 885,0 %NEG -58,2 %POS 136,0 %POS 403,9 %NEG -110,4 %NEG -27,5 %NEG -18,8 % -
 
Kontantstrøm-1.1965.314-5.846-2.7133.986643-1.3280
NEG -122,5 %POS 190,9 %NEG -115,5 %NEG -168,1 %POS 519,9 %POS 148,4 % - -
 
Kassebeholdning5016491.5152.4797.0771.2552.6011.376
NEG -22,8 %NEG -57,2 %NEG -38,9 %NEG -65,0 %POS 463,9 %NEG -51,7 %POS 89,0 % -
 
Sum egenkapital11.8209.0228.8117.6436.5826.6965.8425.089
POS 31,0 %POS 2,4 %POS 15,3 %POS 16,1 %NEG -1,7 %POS 14,6 %POS 14,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.7222.0008.2123.7504.7503.5004.8501.345
NEG -136,1 %POS 75,6 %NEG -119,0 %POS 21,1 %NEG -35,7 %POS 27,8 %NEG -260,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.