Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 574 622 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
8 800 285 082 27 740 883 000 370 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alliance AS 100,00% - -
 
Alliance Stavanger AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alliance AS -3 692 -188,18% - -3 692 -188,18%
 
Alliance Stavanger AS -8 -400,00% - -8 -400,00%
 
TOTALT: Alle selskap -3 700 -188,39% - -3 700 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alliance AS -3 692 - -3 692
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -3 692
 
  -30,00% -3 692
 
  -50,00% -3 692
 
  -70,00% -3 692
 
  -100,00% -3 692

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter9.48010.1018.2993.1724.0292.3091.02825
NEG -6,1 %POS 21,7 %POS 161,6 %NEG -21,3 %POS 74,5 %POS 124,6 %POS 4 012,0 % -
 
Bruttomargin5.2326.8744.5301.8552.1971.82398825
NEG -23,9 %POS 51,7 %POS 144,2 %NEG -15,6 %POS 20,5 %POS 84,5 %POS 3 852,0 % -
 
EBITDA resultat-43584845345543264314-301
NEG -151,3 %POS 87,2 %POS 906,7 %NEG -91,7 %POS 105,7 %NEG -15,9 %POS 204,3 % -
 
Driftsresultat-1.059230113-31463198264-351
NEG -560,4 %POS 103,5 %POS 464,5 %NEG -106,7 %POS 133,8 %NEG -25,0 %POS 175,2 % -
 
Kontantstrøm-7508973461112511353600
NEG -183,6 %POS 159,2 %POS 211,7 %NEG -55,8 %POS 85,9 %NEG -62,5 % - -
 
Kassebeholdning3320549260565439335032
NEG -83,9 %NEG -58,3 %NEG -18,7 %NEG -7,5 %POS 66,4 %POS 12,3 %POS 993,8 % -
 
Sum egenkapital-649581455444570430402301
NEG -211,7 %POS 27,7 %POS 2,5 %NEG -22,1 %POS 32,6 %POS 7,0 %POS 33,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.7241.1631.3137818832.7922.5472.655
NEG -48,2 %POS 11,4 %NEG -68,1 %POS 11,6 %POS 68,4 %NEG -9,6 %POS 4,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.