Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 182 765 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
22 95 280 15 390 1 071 500 573

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alliance AS 100,00% - -
 
Alliance Stavanger AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alliance AS -3 106 -131,11% - -3 106 -131,11%
 
Alliance Stavanger AS -4 -400,00% - -4 -400,00%
 
TOTALT: Alle selskap -3 110 -131,22% - -3 110 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alliance AS -3 106 - -3 106
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -3 106
 
  -30,00% -3 106
 
  -50,00% -3 106
 
  -70,00% -3 106
 
  -100,00% -3 106

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter10.1018.2993.1724.0292.3091.0282564
POS 21,7 %POS 161,6 %NEG -21,3 %POS 74,5 %POS 124,6 %POS 4 012,0 %NEG -60,9 % -
 
Bruttomargin6.8744.5301.8552.1971.8239882564
POS 51,7 %POS 144,2 %NEG -15,6 %POS 20,5 %POS 84,5 %POS 3 852,0 %NEG -60,9 % -
 
EBITDA resultat84845345543264314-301-62
POS 87,2 %POS 906,7 %NEG -91,7 %POS 105,7 %NEG -15,9 %POS 204,3 %NEG -385,5 % -
 
Driftsresultat230113-31463198264-351-72
POS 103,5 %POS 464,5 %NEG -106,7 %POS 133,8 %NEG -25,0 %POS 175,2 %NEG -387,5 % -
 
Kontantstrøm897346111251135360-1440
POS 159,2 %POS 211,7 %NEG -55,8 %POS 85,9 %NEG -62,5 %POS 350,0 % - -
 
Kassebeholdning205492605654393350324
NEG -58,3 %NEG -18,7 %NEG -7,5 %POS 66,4 %POS 12,3 %POS 993,8 %POS 700,0 % -
 
Sum egenkapital581455444570430402301794
POS 27,7 %POS 2,5 %NEG -22,1 %POS 32,6 %POS 7,0 %POS 33,6 %NEG -62,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.1631.3137818832.7922.5472.6551.369
POS 11,4 %NEG -68,1 %POS 11,6 %POS 68,4 %NEG -9,6 %POS 4,1 %NEG -93,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.