Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 806 801 975 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
346 800 400 368 722 397 14 882 178 1 071 878 000 4 519 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alliance Healthcare Norge AS 100,00% ●●●● ●●●● 57,43%
 
Snipetjernveien 10 Norge AS 100,00% ●●●● ●●●● -
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●● 57,43%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alliance Healthcare Norge AS 593 219 27,67% 39 779 ●●●● ●●●●
 
Snipetjernveien 10 Norge AS 14 623 12,70% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 607 842 26,91% 39 779 ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alliance Healthcare Norge AS 593 219 39 779 ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
39 779 -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●8.850.7138.576.2768.480.0938.343.857
●●●POS 3,2 %POS 1,1 %POS 1,6 %POS 3,0 %
 
Bruttomargin●●●665.814655.092603.660576.668
●●●POS 1,6 %POS 8,5 %POS 4,7 %POS 3,5 %
 
EBITDA resultat●●●153.975125.387144.360134.492
●●●POS 22,8 %NEG -13,1 %POS 7,3 %POS 17,5 %
 
Driftsresultat●●●138.90671.196124.659106.948
●●●POS 95,1 %NEG -42,9 %POS 16,6 %POS 13,7 %
 
Kontantstrøm●●●17.1122.1002.61311.396
●●●POS 714,9 %NEG -19,6 %NEG -77,1 %NEG -56,7 %
 
Kassebeholdning●●●0000
●●● - - - -
 
Sum egenkapital●●●484.983378.891329.209247.119
●●●POS 28,0 %POS 15,1 %POS 33,2 %POS 36,9 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●0000
●●● - - - -