Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 71 161 267 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 452 000 9 709 890 2 240 877 44 237 500 13 521 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Allkopi Netprint AS 100,00% - 702 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 702 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Allkopi Netprint AS 11 025 9,72% - 11 025 9,72%
 
TOTALT: Alle selskap 11 025 9,72% - 11 025 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Allkopi Netprint AS 11 025 - 11 025
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 11 025
 
  -30,00% 11 025
 
  -50,00% 11 025
 
  -70,00% 11 025
 
  -100,00% 11 025

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162014201320122011201020092008
Driftsinntekter335.074251.379275.156270.269272.758267.079268.809292.664
POS 33,3 %NEG -8,6 %POS 1,8 %NEG -0,9 %POS 2,1 %NEG -0,6 %NEG -8,2 % -
 
Bruttomargin246.942186.520201.420202.872203.685202.646205.640229.510
POS 32,4 %NEG -7,4 %NEG -0,7 %NEG -0,4 %POS 0,5 %NEG -1,5 %NEG -10,4 % -
 
EBITDA resultat11.0924.4803.19727.53230.59230.34033.11425.141
POS 147,6 %POS 40,1 %NEG -88,4 %NEG -10,0 %POS 0,8 %NEG -8,4 %POS 31,7 % -
 
Driftsresultat-6.867-13.274-13.66614.74518.05517.34119.6788.066
POS 48,3 %POS 2,9 %NEG -192,7 %NEG -18,3 %POS 4,1 %NEG -11,9 %POS 144,0 % -
 
Kontantstrøm-347-9.26615.92221.43819.79430.82753.1880
POS 96,3 %NEG -158,2 %NEG -25,7 %POS 8,3 %NEG -35,8 %NEG -42,0 % - -
 
Kassebeholdning3.5106.19415.0105.00417.74745.84947.89429.967
NEG -43,3 %NEG -58,7 %POS 200,0 %NEG -71,8 %NEG -61,3 %NEG -4,3 %POS 59,8 % -
 
Sum egenkapital-8.574-12.3313.70926.00920.80040.87144.77950.521
POS 30,5 %NEG -432,5 %NEG -85,7 %POS 25,0 %NEG -49,1 %NEG -8,7 %NEG -11,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld6.25829.15918.04230.1992.3936.18610.39517.550
POS 78,5 %NEG -61,6 %POS 40,3 %NEG -1 162,0 %POS 61,3 %POS 40,5 %POS 40,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.