Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 298 727 279 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
38 762 800 26 375 425 4 667 055 214 452 000 14 470 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Allnex Norway AS 100,00% 24 402 26 687 -8,56%
 
TOTALT: Alle selskap   24 402 26 687 -8,56%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Allnex Norway AS 52 897 12,07% 24 402 28 495 6,89%
 
TOTALT: Alle selskap 52 897 12,07% 24 402 28 495 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Allnex Norway AS 52 897 24 402 28 495
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
24 402 -10,00% 50 457
 
  -30,00% 45 576
 
  -50,00% 40 696
 
  -70,00% 35 816
 
  -100,00% 28 495

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter555.892000
POS 100% - - -
 
Bruttomargin289.984000
POS 100% - - -
 
EBITDA resultat129.445-1.155-850-521
POS 11 307,4 %NEG -35,9 %NEG -63,1 % -
 
Driftsresultat113.141-1.155-850-521
POS 9 895,8 %NEG -35,9 %NEG -63,1 % -
 
Kontantstrøm74.28416.654-4.3540
POS 346,0 %POS 482,5 % - -
 
Kassebeholdning210.21611.1833030
POS 1 779,8 %POS 37 176,7 % - -
 
Sum egenkapital246.414128.64658.65736.038
POS 91,5 %POS 119,3 %POS 62,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld160.139181.680170.118158.557
POS 11,9 %NEG -6,8 %NEG -7,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.