Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 313 103 240 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
74 818 9 202 875 1 665 735 302 157 000 2 812

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Allnex Norway AS 100,00% 26 687 39 474 -32,39%
 
TOTALT: Alle selskap   26 687 39 474 -32,39%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Allnex Norway AS 46 064 7,39% 26 687 19 377 3,25%
 
TOTALT: Alle selskap 46 064 7,39% 26 687 19 377 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Allnex Norway AS 46 064 26 687 19 377
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
26 687 -10,00% 43 395
 
  -30,00% 38 058
 
  -50,00% 32 721
 
  -70,00% 27 383
 
  -100,00% 19 377

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201520142013
Driftsinntekter000
- - -
 
Bruttomargin000
- - -
 
EBITDA resultat-1.155-850-521
NEG -35,9 %NEG -63,1 % -
 
Driftsresultat-1.155-850-521
NEG -35,9 %NEG -63,1 % -
 
Kontantstrøm16.654-4.3540
POS 482,5 % - -
 
Kassebeholdning11.1833030
POS 37 176,7 % - -
 
Sum egenkapital128.64658.65736.038
POS 119,3 %POS 62,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld181.680170.118158.557
NEG -6,8 %NEG -7,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.