Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 034 653 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
146 400 197 507 54 247 485 500 151 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Allprofil AS 100,00% - -
 
Print Set AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Allprofil AS 589 41,33% - 589 41,33%
 
Print Set AS 170 100,00% - 170 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 759 47,59% - 759 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Allprofil AS 589 - 589
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 589
 
  -30,00% 589
 
  -50,00% 589
 
  -70,00% 589
 
  -100,00% 589

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter4.2674.9523.2994.1542.9685.1074.3051.363
NEG -13,8 %POS 50,1 %NEG -20,6 %POS 40,0 %NEG -41,9 %POS 18,6 %POS 215,8 % -
 
Bruttomargin3.0633.5852.5413.2472.0263.3083.203909
NEG -14,6 %POS 41,1 %NEG -21,7 %POS 60,3 %NEG -38,8 %POS 3,3 %POS 252,4 % -
 
EBITDA resultat169585-283510-539458539-143
NEG -71,1 %POS 306,7 %NEG -155,5 %POS 194,6 %NEG -217,7 %NEG -15,0 %POS 476,9 % -
 
Driftsresultat103560-325404-713284407-173
NEG -81,6 %POS 272,3 %NEG -180,4 %POS 156,7 %NEG -351,1 %NEG -30,2 %POS 335,3 % -
 
Kontantstrøm-43762-356503-8425927340
NEG -105,6 %POS 314,0 %NEG -170,8 %POS 159,7 %NEG -242,2 %NEG -19,3 % - -
 
Kassebeholdning9101.0904978753881.201847287
NEG -16,5 %POS 119,3 %NEG -43,2 %POS 125,5 %NEG -67,7 %POS 41,8 %POS 195,1 % -
 
Sum egenkapital855776225622329841767478
POS 10,2 %POS 244,9 %NEG -63,8 %POS 89,1 %NEG -60,9 %POS 9,6 %POS 60,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld2282212092092092132150
NEG -3,2 %NEG -5,7 % - - POS 1,9 %POS 0,9 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.