Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 728 355 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 610 7 245 6 715 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Allum AS 100,00% - -
 
Allum Engineering AS 35,00% 1 840 3 362 -45,27%
Sandefjord Fotball AS 5,80% - - -
Allum Eiendom AS 100,00% - - -
Marine Installasjon AS 40,00% 23 - -
 
E2 Trening AS 15,00% 2 879 3 066 -6,10%
Arena Bolig AS 33,33% - - -
Allum People AS 10,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 1 637 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Allum AS 22 472 85,54% - 22 472 85,54%
 
Allum Engineering AS -923 -10,95% 1 840 -2 763 -41,95%
Sandefjord Fotball AS 865 9,17% - 865 9,17%
Allum Eiendom AS 1 429 8,01% - 1 429 8,01%
Marine Installasjon AS 4 637 26,66% 23 4 614 26,56%
 
E2 Trening AS 1 585 20,13% 2 879 -1 294 -25,90%
Arena Bolig AS -527 -3,92% - -527 -3,92%
Allum People AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 29 538 29,33% 4 742 24 796 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Allum AS 22 472 - 22 472
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 22 472
 
  -30,00% 22 472
 
  -50,00% 22 472
 
  -70,00% 22 472
 
  -100,00% 22 472

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter2.8798891.3721.4882.0992.7614629
POS 223,8 %NEG -35,2 %NEG -7,8 %NEG -29,1 %NEG -24,0 %POS 497,6 %POS 5 033,3 % -
 
Bruttomargin2.8798891.1973522.0992.7614629
POS 223,8 %NEG -25,7 %POS 240,1 %NEG -83,2 %NEG -24,0 %POS 497,6 %POS 5 033,3 % -
 
EBITDA resultat1.203130396-1.305-242-294-1.487-1.192
POS 825,4 %NEG -67,2 %POS 130,3 %NEG -439,3 %POS 17,7 %POS 80,2 %NEG -24,7 % -
 
Driftsresultat1.196101323-1.378-351-450-1.650-1.365
POS 1 084,2 %NEG -68,7 %POS 123,4 %NEG -292,6 %POS 22,0 %POS 72,7 %NEG -20,9 % -
 
Kontantstrøm-8.500320-3.209-1.924-6012.634-12.5430
NEG -2 756,3 %POS 110,0 %NEG -66,8 %NEG -220,1 %NEG -122,8 %POS 121,0 % - -
 
Kassebeholdning2384061321791.4526453.4895.102
NEG -41,4 %POS 207,6 %NEG -26,3 %NEG -87,7 %POS 125,1 %NEG -81,5 %NEG -31,6 % -
 
Sum egenkapital30.26530.81931.98832.38736.98638.50040.31233.567
NEG -1,8 %NEG -3,7 %NEG -1,2 %NEG -12,4 %NEG -3,9 %NEG -4,5 %POS 20,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.6322.7343.7804.1796.5497.8838.2370
POS 3,7 %POS 27,7 %POS 9,5 %POS 36,2 %POS 16,9 %POS 4,3 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.