Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 756 781 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 35 877 21 904 4 699 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Allum AS 100,00% - -
 
Allum Engineering AS 33,30% 1 530 1 840 -16,85%
Sandefjord Fotball AS 5,80% - - -
Allum Eiendom AS 100,00% - - -
Marine Installasjon AS 35,00% - 23 -100,00%
 
E2 Trening AS 15,00% 2 608 2 879 -9,41%
Allum People AS 10,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 1 053 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Allum AS 20 033 84,96% - 20 033 84,96%
 
Allum Engineering AS 914 7,26% 1 530 -616 -5,57%
Sandefjord Fotball AS 878 8,74% - 878 8,74%
Allum Eiendom AS 1 165 7,45% - 1 165 7,45%
Marine Installasjon AS 5 430 24,23% - 5 430 24,23%
 
E2 Trening AS 2 544 33,11% 2 608 -64 -1,26%
Allum People AS 77 9,27% - 77 9,27%
 
TOTALT: Alle selskap 31 041 33,45% 4 138 26 903 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Allum AS 20 033 - 20 033
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 20 033
 
  -30,00% 20 033
 
  -50,00% 20 033
 
  -70,00% 20 033
 
  -100,00% 20 033

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter6552.8798891.3721.4882.0992.761462
NEG -77,2 %POS 223,8 %NEG -35,2 %NEG -7,8 %NEG -29,1 %NEG -24,0 %POS 497,6 % -
 
Bruttomargin1512.8798891.1973522.0992.761462
NEG -94,8 %POS 223,8 %NEG -25,7 %POS 240,1 %NEG -83,2 %NEG -24,0 %POS 497,6 % -
 
EBITDA resultat-1.0651.203130396-1.305-242-294-1.487
NEG -188,5 %POS 825,4 %NEG -67,2 %POS 130,3 %NEG -439,3 %POS 17,7 %POS 80,2 % -
 
Driftsresultat-1.0671.196101323-1.378-351-450-1.650
NEG -189,2 %POS 1 084,2 %NEG -68,7 %POS 123,4 %NEG -292,6 %POS 22,0 %POS 72,7 % -
 
Kontantstrøm-686-8.500320-3.209-1.924-6012.6340
POS 91,9 %NEG -2 756,3 %POS 110,0 %NEG -66,8 %NEG -220,1 %NEG -122,8 % - -
 
Kassebeholdning1.9712384061321791.4526453.489
POS 728,2 %NEG -41,4 %POS 207,6 %NEG -26,3 %NEG -87,7 %POS 125,1 %NEG -81,5 % -
 
Sum egenkapital27.21130.26530.81931.98832.38736.98638.50040.312
NEG -10,1 %NEG -1,8 %NEG -3,7 %NEG -1,2 %NEG -12,4 %NEG -3,9 %NEG -4,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.0152.6322.7343.7804.1796.5497.8838.237
POS 23,4 %POS 3,7 %POS 27,7 %POS 9,5 %POS 36,2 %POS 16,9 %POS 4,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.