Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 646 399 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
19 200 613 767 217 932 2 484 500 311 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (884,00%)
Resultat før skatt (11 644,44%)
Driftsresultat (2 578,51%)
Kontantstrøm fra drift (1 274,87%)
Kassebeholdning (605,43%)
Sum egenkapital (84,73%)
Driftsinntekter (81,36%)
Bruttomargin (83,95%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Almaas Hotell Stord AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Almaas Hotell Stord AS 1 766 23,34% - 1 766 23,34%
 
TOTALT: Alle selskap 1 766 23,34% - 1 766 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Almaas Hotell Stord AS 1 766 - 1 766
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 766
 
  -30,00% 1 766
 
  -50,00% 1 766
 
  -70,00% 1 766
 
  -100,00% 1 766

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter7.3637.8394.4296.2127.5725.7443.9594.207
NEG -6,1 %POS 77,0 %NEG -28,7 %NEG -18,0 %POS 31,8 %POS 45,1 %NEG -5,9 % -
 
Bruttomargin6.8847.3404.1165.8227.1105.3453.6163.896
NEG -6,2 %POS 78,3 %NEG -29,3 %NEG -18,1 %POS 33,0 %POS 47,8 %NEG -7,2 % -
 
EBITDA resultat3181.181-1.747-1.6361281.175-392-1.210
NEG -73,1 %POS 167,6 %NEG -6,8 %NEG -1 378,1 %NEG -89,1 %POS 399,7 %POS 67,6 % -
 
Driftsresultat82953-1.941-1.745781.133-429-1.273
NEG -91,4 %POS 149,1 %NEG -11,2 %NEG -2 337,2 %NEG -93,1 %POS 364,1 %POS 66,3 % -
 
Kontantstrøm265641-3.578-2.1593911.034-3730
NEG -58,7 %POS 117,9 %NEG -65,7 %NEG -652,2 %NEG -62,2 %POS 377,2 % - -
 
Kassebeholdning4275924868751.5181.230189602
NEG -27,9 %POS 21,8 %NEG -44,5 %NEG -42,4 %POS 23,4 %POS 550,8 %NEG -68,6 % -
 
Sum egenkapital9239451101101.2901.21178507
NEG -2,3 %POS 759,1 % - NEG -91,5 %POS 6,5 %POS 1 452,6 %NEG -84,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.1782.6373.0951.3750000
POS 17,4 %POS 14,8 %NEG -125,1 %POS 0,0 % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.