Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 097 126 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
64 400 331 068 60 658 589 000 52 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (86,42%) EBITDA (-66,74%)
Driftsinntekter (28,98%) Resultat før skatt (-81,13%)
Bruttomargin (20,59%) Driftsresultat (-76,15%)
Kontantstrøm fra drift (-95,38%)
Kassebeholdning (-61,88%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alna Finsnekkeri AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alna Finsnekkeri AS -11 -0,85% - -11 -0,85%
 
TOTALT: Alle selskap -11 -0,85% - -11 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alna Finsnekkeri AS -11 - -11
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -11
 
  -30,00% -11
 
  -50,00% -11
 
  -70,00% -11
 
  -100,00% -11

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201920182017
Driftsinntekter4.5104.9573.327
NEG -9,0 %POS 49,0 % -
 
Bruttomargin3.3243.3712.223
NEG -1,4 %POS 51,6 % -
 
EBITDA resultat93125-572
NEG -25,6 %POS 121,9 % -
 
Driftsresultat5389-592
NEG -40,4 %POS 115,0 % -
 
Kontantstrøm1191480
NEG -19,6 % - -
 
Kassebeholdning14755-93
POS 167,3 %POS 159,1 % -
 
Sum egenkapital-489-521-580
POS 6,1 %POS 10,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.