Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 11 211 440 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
431 200 370 521 125 219 4 789 500 5 495 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (7,57%) EBITDA (-178,00%)
Driftsinntekter (11,31%) Resultat før skatt (-5 182,69%)
Bruttomargin (12,73%) Driftsresultat (-5 043,40%)
Kassebeholdning (-13,77%)
Sum egenkapital (-69,52%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alnavet AS 100,00% 652 60 986,67%
 
TOTALT: Alle selskap   652 60 986,67%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alnavet AS -862 -8,27% 652 -1 514 -15,50%
 
TOTALT: Alle selskap -862 -8,27% 652 -1 514 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alnavet AS -862 652 -1 514
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
652 -10,00% -927
 
  -30,00% -1 058
 
  -50,00% -1 188
 
  -70,00% -1 318
 
  -100,00% -1 514

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter6.9826.6735.5994.9044.0844.1024.4384.684
POS 4,6 %POS 19,2 %POS 14,2 %POS 20,1 %NEG -0,4 %NEG -7,6 %NEG -5,3 % -
 
Bruttomargin4.5534.4383.6563.1372.4752.8052.9963.365
POS 2,6 %POS 21,4 %POS 16,5 %POS 26,7 %NEG -11,8 %NEG -6,4 %NEG -11,0 % -
 
EBITDA resultat4001.043490477-14204334158
NEG -61,6 %POS 112,9 %POS 2,7 %POS 3 507,1 %NEG -106,9 %NEG -38,9 %POS 111,4 % -
 
Driftsresultat21832322367-13646166-66
NEG -97,5 %POS 158,4 %NEG -12,3 %POS 369,9 %NEG -395,7 %NEG -72,3 %POS 351,5 % -
 
Kontantstrøm4481.054575-103177503310
NEG -57,5 %POS 83,3 %POS 658,3 %NEG -158,2 %POS 254,0 %NEG -84,9 % - -
 
Kassebeholdning4771.54866950527715526582
NEG -69,2 %POS 131,4 %POS 32,5 %POS 82,3 %POS 78,7 %NEG -41,5 %POS 223,2 % -
 
Sum egenkapital1.4911.4759346897321717636
POS 1,1 %POS 57,9 %POS 35,6 %POS 843,8 %NEG -66,4 %POS 23,3 %POS 388,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1162426034202349
NEG -83,3 %POS 75,0 %POS 7,7 %POS 0,0 %POS 100,0 %POS 83,2 %POS 42,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.