Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 466 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 548 2 918 0 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (192,31%) Kassebeholdning (-16,36%)
Resultat før skatt (129,73%) Driftsinntekter (-54,08%)
Driftsresultat (137,84%) Bruttomargin (-60,20%)
Kontantstrøm fra drift (12,50%)
Sum egenkapital (39,29%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alpha Performance AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alpha Performance AS 39 84,78% - 39 84,78%
 
TOTALT: Alle selskap 39 84,78% - 39 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alpha Performance AS 39 - 39
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 39
 
  -30,00% 39
 
  -50,00% 39
 
  -70,00% 39
 
  -100,00% 39

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015
Driftsinntekter394384302227
POS 2,6 %POS 27,2 %POS 33,0 % -
 
Bruttomargin380355289206
POS 7,0 %POS 22,8 %POS 40,3 % -
 
EBITDA resultat357-231
POS 400,0 %POS 450,0 %NEG -106,5 % -
 
Driftsresultat18-10-1822
POS 280,0 %POS 44,4 %NEG -181,8 % -
 
Kontantstrøm4315-290
POS 186,7 %POS 151,7 % - -
 
Kassebeholdning60101937
POS 500,0 %NEG -47,4 %NEG -48,6 % -
 
Sum egenkapital64506179
POS 28,0 %NEG -18,0 %NEG -22,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld0001
- - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.