Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 2 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 350 881 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
79 600 315 041 141 740 1 974 500 840 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alptec AS 100,00% - 22 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 22 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alptec AS -1 542 -34,41% - -1 542 -34,41%
 
TOTALT: Alle selskap -1 542 -34,41% - -1 542 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alptec AS -1 542 - -1 542
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1 542
 
  -30,00% -1 542
 
  -50,00% -1 542
 
  -70,00% -1 542
 
  -100,00% -1 542

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter6.98013.8824.2893.2384.9482.8433.4252.935
NEG -49,7 %POS 223,7 %POS 32,5 %NEG -34,6 %POS 74,0 %NEG -17,0 %POS 16,7 % -
 
Bruttomargin4.4695.7382.6302.3853.4042.5933.0542.668
NEG -22,1 %POS 118,2 %POS 10,3 %NEG -29,9 %POS 31,3 %NEG -15,1 %POS 14,5 % -
 
EBITDA resultat-1011.076545236439569473366
NEG -109,4 %POS 97,4 %POS 130,9 %NEG -46,2 %NEG -22,8 %POS 20,3 %POS 29,2 % -
 
Driftsresultat-902257151-11962237264143
NEG -451,0 %POS 70,2 %POS 226,9 %NEG -291,9 %NEG -73,8 %NEG -10,2 %POS 84,6 % -
 
Kontantstrøm-5621.090151-94513720-320
NEG -151,6 %POS 621,9 %POS 116,0 %NEG -7 369,2 %NEG -98,2 %POS 2 350,0 % - -
 
Kassebeholdning33959763829513527843428
NEG -43,2 %NEG -6,4 %POS 116,3 %POS 118,5 %NEG -51,4 %NEG -35,9 %POS 1 450,0 % -
 
Sum egenkapital-326936174936458-4-163
NEG -104,6 %POS 12,3 %POS 25,2 %POS 670,3 %POS 10,3 %POS 1 550,0 %POS 97,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.9583.6102.4381.3051.2291.2351.2331.204
NEG -9,6 %NEG -48,1 %NEG -86,8 %NEG -6,2 %POS 0,5 %NEG -0,2 %NEG -2,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.