Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 221 898 747 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 6 247 221 816 500 76 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (85,83%) EBITDA (-1 320,00%)
Kontantstrøm fra drift (309,49%) Driftsresultat (-1 320,00%)
Kassebeholdning (948,47%) Sum egenkapital (-0,61%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alsaker Lfc Holding AS 100,00% 2 237 2 008 11,40%
 
TOTALT: Alle selskap   2 237 2 008 11,40%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alsaker Lfc Holding AS 133 069 27,46% 2 237 130 832 27,12%
 
TOTALT: Alle selskap 133 069 27,46% 2 237 130 832 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alsaker Lfc Holding AS 133 069 2 237 130 832
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 237 -10,00% 132 845
 
  -30,00% 132 398
 
  -50,00% 131 951
 
  -70,00% 131 503
 
  -100,00% 130 832

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201920182017
Driftsinntekter000
- - -
 
Bruttomargin000
- - -
 
EBITDA resultat-40-24-3
NEG -66,7 %NEG -700,0 % -
 
Driftsresultat-40-24-3
NEG -66,7 %NEG -700,0 % -
 
Kontantstrøm-869440
NEG -2 075,0 % - -
 
Kassebeholdning10.11811.2192.000
NEG -9,8 %POS 461,0 % -
 
Sum egenkapital99.613100.3381.998
NEG -0,7 %POS 4 921,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld210.00050.0000
NEG -320,0 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.