Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 942 027 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 018 000 18 370 15 658 3 885 000 5 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (42,23%) EBITDA (-89,06%)
Driftsinntekter (8,50%) Resultat før skatt (-12,38%)
Bruttomargin (20,25%) Driftsresultat (-14,42%)
Kontantstrøm fra drift (-80,23%)
Sum egenkapital (-23,82%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alsand Eiendom AS 100,00% 220 179 22,91%
 
TOTALT: Alle selskap   220 179 22,91%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alsand Eiendom AS 579 6,36% 220 359 4,04%
 
TOTALT: Alle selskap 579 6,36% 220 359 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alsand Eiendom AS 579 220 359
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
220 -10,00% 557
 
  -30,00% 513
 
  -50,00% 469
 
  -70,00% 425
 
  -100,00% 359

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter37014.50819.1656.6012.6002.4409.0224.353
NEG -97,4 %NEG -24,3 %POS 190,3 %POS 153,9 %POS 6,6 %NEG -73,0 %POS 107,3 % -
 
Bruttomargin2322721.6389161952471.419148
NEG -14,7 %NEG -83,4 %POS 78,8 %POS 369,7 %NEG -21,1 %NEG -82,6 %POS 858,8 % -
 
EBITDA resultat10-2121.1696561761.115114
POS 104,7 %NEG -118,1 %POS 78,2 %POS 3 758,8 %POS 183,3 %NEG -99,5 %POS 878,1 % -
 
Driftsresultat-40-2621.119636151.113113
POS 84,7 %NEG -123,4 %POS 75,9 %POS 63 500,0 %NEG -80,0 %NEG -99,6 %POS 885,0 % -
 
Kontantstrøm2.1172.4363.139-2.598-3.948-2.2613300
NEG -13,1 %NEG -22,4 %POS 220,8 %POS 34,2 %NEG -74,6 %NEG -785,2 % - -
 
Kassebeholdning7003.0595.1451988411.8754.874886
NEG -77,1 %NEG -40,5 %POS 2 498,5 %NEG -76,5 %NEG -55,1 %NEG -61,5 %POS 450,1 % -
 
Sum egenkapital8489071.1351.289860905906152
NEG -6,5 %NEG -20,1 %NEG -11,9 %POS 49,9 %NEG -5,0 %NEG -0,1 %POS 496,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.1247.78012.2229.1837.0654.0493.9671
POS 72,7 %POS 36,3 %NEG -33,1 %NEG -30,0 %NEG -74,5 %NEG -2,1 %NEG -396 600,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.