Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 544 884 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 33 822 7 562 503 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (669,70%) Kontantstrøm fra drift (-406,06%)
Resultat før skatt (481,58%) Kassebeholdning (-74,00%)
Driftsresultat (451,22%)
Sum egenkapital (23,60%)
Driftsinntekter (775,53%)
Bruttomargin (2 225,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Al Skog AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Al Skog AS 597 54,37% - 597 54,37%
 
TOTALT: Alle selskap 597 54,37% - 597 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Al Skog AS 597 - 597
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 597
 
  -30,00% 597
 
  -50,00% 597
 
  -70,00% 597
 
  -100,00% 597

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015
Driftsinntekter3061.089663
NEG -71,9 %POS 64,3 % -
 
Bruttomargin29554361
NEG -94,8 %POS 53,5 % -
 
EBITDA resultat-28329296
NEG -108,5 %POS 11,1 % -
 
Driftsresultat-28329296
NEG -108,5 %POS 11,1 % -
 
Kontantstrøm143-240
POS 695,8 % - -
 
Kassebeholdning454461485
NEG -1,5 %NEG -4,9 % -
 
Sum egenkapital548602304
NEG -9,0 %POS 98,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld9161161
POS 94,4 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.