Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 947 658 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 98 918 69 740 656 000 123 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (209,14%) Kontantstrøm fra drift (-478,57%)
Resultat før skatt (118,21%)
Driftsresultat (133,15%)
Kassebeholdning (300,00%)
Sum egenkapital (111,40%)
Driftsinntekter (24,01%)
Bruttomargin (32,95%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alsli Grus AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alsli Grus AS 241 18,26% - 241 18,26%
 
TOTALT: Alle selskap 241 18,26% - 241 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alsli Grus AS 241 - 241
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 241
 
  -30,00% 241
 
  -50,00% 241
 
  -70,00% 241
 
  -100,00% 241

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter2.4341.61951636374035113775
POS 50,3 %POS 213,8 %POS 42,1 %NEG -50,9 %POS 110,8 %POS 156,2 %POS 82,7 % -
 
Bruttomargin1.6261.1854133034912786462
POS 37,2 %POS 186,9 %POS 36,3 %NEG -38,3 %POS 76,6 %POS 334,4 %POS 3,2 % -
 
EBITDA resultat3253021251879675142
POS 7,6 %POS 141,6 %POS 594,4 %NEG -77,2 %POS 17,9 %POS 31,4 %POS 21,4 % -
 
Driftsresultat12817472-1055585138
NEG -26,4 %POS 141,7 %POS 820,0 %NEG -118,2 %NEG -5,2 %POS 13,7 %POS 34,2 % -
 
Kontantstrøm420134-471043101690
POS 213,4 %POS 385,1 %NEG -570,0 %NEG -76,7 %NEG -57,4 %POS 46,4 % - -
 
Kassebeholdning1732284690
NEG -85,7 %POS 133,3 %POS 50,0 %NEG -92,9 %POS 600,0 %NEG -94,2 %POS 0,0 % -
 
Sum egenkapital648274153105112658-42
POS 136,5 %POS 79,1 %POS 45,7 %NEG -6,3 %POS 72,3 %POS 712,5 %POS 119,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld70687736225000
POS 19,5 %NEG -142,3 %NEG -18 000,0 %POS 60,0 %POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.