Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 540 588 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
12 800 118 397 19 890 4 059 500 2 330 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (376,57%) EBITDA (-1,25%)
Kassebeholdning (43,35%) Resultat før skatt (-4,42%)
Sum egenkapital (17,83%) Driftsresultat (-4,82%)
Driftsinntekter (-6,76%)
Bruttomargin (-16,68%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alta Begravelsesbyrå AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alta Begravelsesbyrå AS 3 515 40,20% - 3 515 40,20%
 
TOTALT: Alle selskap 3 515 40,20% - 3 515 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alta Begravelsesbyrå AS 3 515 - 3 515
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 515
 
  -30,00% 3 515
 
  -50,00% 3 515
 
  -70,00% 3 515
 
  -100,00% 3 515

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter2.4082.4191.5902.0762.3041.7701.9012.479
NEG -0,5 %POS 52,1 %NEG -23,4 %NEG -9,9 %POS 30,2 %NEG -6,9 %NEG -23,3 % -
 
Bruttomargin1.8672.1311.3321.8892.0291.4141.4102.008
NEG -12,4 %POS 60,0 %NEG -29,5 %NEG -6,9 %POS 43,5 %POS 0,3 %NEG -29,8 % -
 
EBITDA resultat6808882075681.021700797248
NEG -23,4 %POS 329,0 %NEG -63,6 %NEG -44,4 %POS 45,9 %NEG -12,2 %POS 221,4 % -
 
Driftsresultat331374-273221735433614123
NEG -11,5 %POS 237,0 %NEG -223,5 %NEG -69,9 %POS 69,7 %NEG -29,5 %POS 399,2 % -
 
Kontantstrøm5.848481-1021.843608532540
POS 1 115,8 %POS 571,6 %NEG -105,5 %POS 203,1 %POS 14,3 %POS 885,2 % - -
 
Kassebeholdning1.2299717861.562351275287224
POS 26,6 %POS 23,5 %NEG -49,7 %POS 345,0 %POS 27,6 %NEG -4,2 %POS 28,1 % -
 
Sum egenkapital2.4362.1781.8932.1011.9091.3711.019568
POS 11,8 %POS 15,1 %NEG -9,9 %POS 10,1 %POS 39,2 %POS 34,5 %POS 79,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld14677160-6920022322
NEG -89,6 %NEG -7 600,0 %POS 98,3 %NEG -187,0 %POS 134,5 %POS 10,3 %NEG -913,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.