Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 897 349 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 471 027 174 822 2 060 500 191 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (48,08%) EBITDA (-24,54%)
Sum egenkapital (10,56%) Resultat før skatt (-18,41%)
Driftsresultat (-24,95%)
Kontantstrøm fra drift (-17,90%)
Driftsinntekter (-21,36%)
Bruttomargin (-24,43%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alternativ Data AS 100,00% 2 434 2 218 9,74%
 
TOTALT: Alle selskap   2 434 2 218 9,74%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alternativ Data AS 4 542 46,01% 2 434 2 108 28,34%
 
TOTALT: Alle selskap 4 542 46,01% 2 434 2 108 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alternativ Data AS 4 542 2 434 2 108
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 434 -10,00% 4 299
 
  -30,00% 3 812
 
  -50,00% 3 325
 
  -70,00% 2 838
 
  -100,00% 2 108

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter48.46643.15532.61722.56020.31018.22716.75313.272
POS 12,3 %POS 32,3 %POS 44,6 %POS 11,1 %POS 11,4 %POS 8,8 %POS 26,2 % -
 
Bruttomargin16.53916.74014.89412.87613.10810.53011.4109.733
NEG -1,2 %POS 12,4 %POS 15,7 %NEG -1,8 %POS 24,5 %NEG -7,7 %POS 17,2 % -
 
EBITDA resultat1.4341.5191.7201.5031.575-1.9189751.385
NEG -5,6 %NEG -11,7 %POS 14,4 %NEG -4,6 %POS 182,1 %NEG -296,7 %NEG -29,6 % -
 
Driftsresultat7956759559021.163-2.2657851.202
POS 17,8 %NEG -29,3 %POS 5,9 %NEG -22,4 %POS 151,3 %NEG -388,5 %NEG -34,7 % -
 
Kontantstrøm-2661.1172.214-1.9403.465-8304070
NEG -123,8 %NEG -49,5 %POS 214,1 %NEG -156,0 %POS 517,5 %NEG -303,9 % - -
 
Kassebeholdning2.1693.0742.9571.8584.5641.8211.7041.811
NEG -29,4 %POS 4,0 %POS 59,1 %NEG -59,3 %POS 150,6 %POS 6,9 %NEG -5,9 % -
 
Sum egenkapital3.8693.5342.8192.1801.776-3811.434940
POS 9,5 %POS 25,4 %POS 29,3 %POS 22,7 %POS 566,1 %NEG -126,6 %POS 52,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld000001.50000
- - - - POS 100,0 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.