Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 33 644 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 233 411 24 000 8 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (108,00%) EBITDA (-31,03%)
Kassebeholdning (48,67%) Resultat før skatt (-31,03%)
Sum egenkapital (8,33%) Driftsresultat (-31,03%)
Driftsinntekter (0,00%)
Bruttomargin (0,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alt i Et Hus AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alt i Et Hus AS 208 95,85% - 208 95,85%
 
TOTALT: Alle selskap 208 95,85% - 208 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alt i Et Hus AS 208 - 208
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 208
 
  -30,00% 208
 
  -50,00% 208
 
  -70,00% 208
 
  -100,00% 208

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter40287444113085
POS 42,9 %NEG -62,2 %POS 68,2 %POS 300,0 %NEG -63,3 %POS 275,0 %POS 60,0 % -
 
Bruttomargin40287444113075
POS 42,9 %NEG -62,2 %POS 68,2 %POS 300,0 %NEG -63,3 %POS 328,6 %POS 40,0 % -
 
EBITDA resultat15236934-710-64
NEG -34,8 %NEG -66,7 %POS 102,9 %POS 585,7 %NEG -170,0 %POS 266,7 %NEG -250,0 % -
 
Driftsresultat1206529-1410-16-4
NEG -95,0 %NEG -69,2 %POS 124,1 %POS 307,1 %NEG -240,0 %POS 162,5 %NEG -300,0 % -
 
Kontantstrøm1-286912-810-110
POS 103,6 %NEG -140,6 %POS 475,0 %POS 250,0 %NEG -180,0 %POS 190,9 % - -
 
Kassebeholdning94891075239473849
POS 5,6 %NEG -16,8 %POS 105,8 %POS 33,3 %NEG -17,0 %POS 23,7 %NEG -22,4 % -
 
Sum egenkapital170169153105859588100
POS 0,6 %POS 10,5 %POS 45,7 %POS 23,5 %NEG -10,5 %POS 8,0 %NEG -12,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld22200000
- - POS 0,0 % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.