Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 396 521 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 228 411 22 110 52 000 94 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (150,19%)
Resultat før skatt (141,25%)
Driftsresultat (142,90%)
Kontantstrøm fra drift (310,76%)
Kassebeholdning (239,55%)
Sum egenkapital (148,81%)
Driftsinntekter (30,47%)
Bruttomargin (48,04%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alti Hus Hytte og Hageservice AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alti Hus Hytte og Hageservice AS 209 20,59% - 209 20,59%
 
TOTALT: Alle selskap 209 20,59% - 209 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alti Hus Hytte og Hageservice AS 209 - 209
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 209
 
  -30,00% 209
 
  -50,00% 209
 
  -70,00% 209
 
  -100,00% 209

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016
Driftsinntekter3.4872.015
POS 73,1 % -
 
Bruttomargin1.7461.295
POS 34,8 % -
 
EBITDA resultat6434
POS 88,2 % -
 
Driftsresultat4230
POS 40,0 % -
 
Kontantstrøm1050
- -
 
Kassebeholdning443276
POS 60,5 % -
 
Sum egenkapital278185
POS 50,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld1600
NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.