Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 281 466 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 89 096 33 370 86 000 73 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (100,00%) EBITDA (-66,67%)
Driftsresultat (100,00%) Kontantstrøm fra drift (-92,31%)
Kassebeholdning (-15,93%)
Sum egenkapital (-2,16%)
Driftsinntekter (-28,12%)
Bruttomargin (-19,56%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Altiusklinikken AS 100,00% 11 11 -
 
TOTALT: Alle selskap   11 11
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Altiusklinikken AS 317 79,25% 11 306 78,66%
 
TOTALT: Alle selskap 317 79,25% 11 306 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Altiusklinikken AS 317 11 306
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
11 -10,00% 316
 
  -30,00% 314
 
  -50,00% 312
 
  -70,00% 309
 
  -100,00% 306

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter2.5782.2572.1242.0661.6641.4861.136113
POS 14,2 %POS 6,3 %POS 2,8 %POS 24,2 %POS 12,0 %POS 30,8 %POS 905,3 % -
 
Bruttomargin9991.1291.2031.13746621115943
NEG -11,5 %NEG -6,2 %POS 5,8 %POS 144,0 %POS 120,9 %POS 32,7 %POS 269,8 % -
 
EBITDA resultat10-5466021150-412
POS 300,0 %NEG -110,9 %NEG -23,3 %NEG -71,6 %POS 322,0 %POS 1 350,0 %NEG -133,3 % -
 
Driftsresultat-8-23325219740-1112
POS 65,2 %NEG -171,9 %NEG -38,5 %NEG -73,6 %POS 392,5 %POS 463,6 %NEG -191,7 % -
 
Kontantstrøm-14319215-8120210630
NEG -174,5 %POS 1 180,0 %POS 118,5 %NEG -140,1 %POS 1 920,0 %NEG -84,1 % - -
 
Kassebeholdning335478281309335191211182
NEG -29,9 %POS 70,1 %NEG -9,1 %NEG -7,8 %POS 75,4 %NEG -9,5 %POS 15,9 % -
 
Sum egenkapital322328346323286142113121
NEG -1,8 %NEG -5,2 %POS 7,1 %POS 12,9 %POS 101,4 %POS 25,7 %NEG -6,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.