Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 481 103 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 132 986 30 616 227 500 90 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (18,84%) EBITDA (-11,87%)
Resultat før skatt (-14,91%)
Driftsresultat (-14,20%)
Kontantstrøm fra drift (-83,62%)
Kassebeholdning (-65,16%)
Sum egenkapital (-64,14%)
Bruttomargin (-13,32%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alt Montert AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alt Montert AS 137 24,33% - 137 24,33%
 
TOTALT: Alle selskap 137 24,33% - 137 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alt Montert AS 137 - 137
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 137
 
  -30,00% 137
 
  -50,00% 137
 
  -70,00% 137
 
  -100,00% 137

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter1.9331.449682
POS 33,4 %POS 112,5 % -
 
Bruttomargin1.8541.277456
POS 45,2 %POS 180,0 % -
 
EBITDA resultat33182185
NEG -81,9 %NEG -1,6 % -
 
Driftsresultat-10156181
NEG -106,4 %NEG -13,8 % -
 
Kontantstrøm541390
NEG -61,2 % - -
 
Kassebeholdning243159220
POS 52,8 %NEG -27,7 % -
 
Sum egenkapital260272158
NEG -4,4 %POS 72,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld12133
POS 7,7 %NEG -333,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.