Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 280 356 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 83 055 20 301 130 000 47 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-99,48%)
Resultat før skatt (-34,31%)
Driftsresultat (-30,22%)
Kontantstrøm fra drift (-184,21%)
Kassebeholdning (-26,85%)
Sum egenkapital (-32,85%)
Driftsinntekter (-37,55%)
Bruttomargin (-51,80%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alt Montert AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alt Montert AS 92 27,06% - 92 27,06%
 
TOTALT: Alle selskap 92 27,06% - 92 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alt Montert AS 92 - 92
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 92
 
  -30,00% 92
 
  -50,00% 92
 
  -70,00% 92
 
  -100,00% 92

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter2.7231.9331.449682
POS 40,9 %POS 33,4 %POS 112,5 % -
 
Bruttomargin2.5971.8541.277456
POS 40,1 %POS 45,2 %POS 180,0 % -
 
EBITDA resultat21933182185
POS 563,6 %NEG -81,9 %NEG -1,6 % -
 
Driftsresultat162-10156181
POS 1 720,0 %NEG -106,4 %NEG -13,8 % -
 
Kontantstrøm232541390
POS 329,6 %NEG -61,2 % - -
 
Kassebeholdning310243159220
POS 27,6 %POS 52,8 %NEG -27,7 % -
 
Sum egenkapital382260272158
POS 46,9 %NEG -4,4 %POS 72,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld912133
POS 25,0 %POS 7,7 %NEG -333,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.