Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 156 658 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 658 156 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (15,79%) Kontantstrøm fra drift (-227,50%)
Resultat før skatt (50,00%) Kassebeholdning (-4,93%)
Driftsresultat (15,79%)
Sum egenkapital (0,33%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Altozano Invest AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Altozano Invest AS 2 105 99,91% - 2 105 99,91%
 
TOTALT: Alle selskap 2 105 99,91% - 2 105 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Altozano Invest AS 2 105 - 2 105
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 105
 
  -30,00% 2 105
 
  -50,00% 2 105
 
  -70,00% 2 105
 
  -100,00% 2 105

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter90000002.2500
POS 0,0 % - - - - NEG -100,0 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin90000002.2500
POS 0,0 % - - - - NEG -100,0 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat86-12-18-13-21-172.217-6
POS 816,7 %POS 33,3 %NEG -38,5 %POS 38,1 %NEG -23,5 %NEG -100,8 %POS 37 050,0 % -
 
Driftsresultat86-12-18-13-21-172.217-6
POS 816,7 %POS 33,3 %NEG -38,5 %POS 38,1 %NEG -23,5 %NEG -100,8 %POS 37 050,0 % -
 
Kontantstrøm4121-93395968703.2870
POS 95,2 %POS 102,3 %NEG -197,3 %POS 1 310,3 %NEG -2,9 %NEG -97,9 % - -
 
Kassebeholdning1.8242.0161.9992.9052.8532.8052.7351
NEG -9,5 %POS 0,9 %NEG -31,2 %POS 1,8 %POS 1,7 %POS 2,6 %POS 273 400,0 % -
 
Sum egenkapital2.0942.0121.9992.0182.8732.8052.735448
POS 4,1 %POS 0,7 %NEG -0,9 %NEG -29,8 %POS 2,4 %POS 2,6 %POS 510,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000004.603
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.