Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 220 603 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 63 575 13 027 131 000 13 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (12,63%) Driftsinntekter (-2,27%)
Resultat før skatt (18,39%) Bruttomargin (-2,27%)
Driftsresultat (18,29%)
Kontantstrøm fra drift (266,20%)
Kassebeholdning (20,20%)
Sum egenkapital (15,22%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alt Regnskap AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alt Regnskap AS 636 74,82% - 636 74,82%
 
TOTALT: Alle selskap 636 74,82% - 636 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alt Regnskap AS 636 - 636
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 636
 
  -30,00% 636
 
  -50,00% 636
 
  -70,00% 636
 
  -100,00% 636

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013
Driftsinntekter1.5971.6051.4491.090715
NEG -0,5 %POS 10,8 %POS 32,9 %POS 52,4 % -
 
Bruttomargin1.5971.6051.4491.090715
NEG -0,5 %POS 10,8 %POS 32,9 %POS 52,4 % -
 
EBITDA resultat1501841249745
NEG -18,5 %POS 48,4 %POS 27,8 %POS 115,6 % -
 
Driftsresultat1381811249745
NEG -23,8 %POS 46,0 %POS 27,8 %POS 115,6 % -
 
Kontantstrøm53191196760
NEG -72,3 %NEG -2,6 %POS 157,9 % - -
 
Kassebeholdning54349133014583
POS 10,6 %POS 48,8 %POS 127,6 %POS 74,7 % -
 
Sum egenkapital48537423813864
POS 29,7 %POS 57,1 %POS 72,5 %POS 115,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.