Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 174 171 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 67 233 10 438 96 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (711,49%) EBITDA (-1 172,50%)
Kontantstrøm fra drift (329,01%) Driftsresultat (-1 172,50%)
Kassebeholdning (362,81%) Driftsinntekter (-70,75%)
Sum egenkapital (58,80%) Bruttomargin (-54,99%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alu-supply Norway AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alu-supply Norway AS 5 723 93,00% - 5 723 93,00%
 
TOTALT: Alle selskap 5 723 93,00% - 5 723 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alu-supply Norway AS 5 723 - 5 723
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 723
 
  -30,00% 5 723
 
  -50,00% 5 723
 
  -70,00% 5 723
 
  -100,00% 5 723

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201920182017
Driftsinntekter5.75911.5942.940
NEG -50,3 %POS 294,4 % -
 
Bruttomargin2.8756.3861.475
NEG -55,0 %POS 332,9 % -
 
EBITDA resultat1.0794.3961.330
NEG -75,5 %POS 230,5 % -
 
Driftsresultat1.0794.3961.330
NEG -75,5 %POS 230,5 % -
 
Kontantstrøm-1.8135.0130
NEG -136,2 % - -
 
Kassebeholdning2.5303.9881.139
NEG -36,6 %POS 250,1 % -
 
Sum egenkapital3.4013.3181.115
POS 2,5 %POS 197,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.7184.1780
POS 11,0 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.