Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 444 918 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 2 918 8 442 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (100%) EBITDA (-52,08%)
Sum egenkapital (0,00%) Driftsresultat (-52,08%)
Driftsinntekter (100%) Kontantstrøm fra drift (-19,74%)
Bruttomargin (100%) Kassebeholdning (-7,79%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aludra AS 100,00% - -
 
Atria AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aludra AS 12 522 70,89% - 12 522 70,89%
 
Atria AS 9 265 79,38% - 9 265 79,38%
 
TOTALT: Alle selskap 21 787 74,27% - 21 787 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aludra AS 12 522 - 12 522
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 12 522
 
  -30,00% 12 522
 
  -50,00% 12 522
 
  -70,00% 12 522
 
  -100,00% 12 522

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-37-30-27-23-21-23-21-58
NEG -23,3 %NEG -11,1 %NEG -17,4 %NEG -9,5 %POS 8,7 %NEG -9,5 %POS 63,8 % -
 
Driftsresultat-37-30-27-23-21-23-21-58
NEG -23,3 %NEG -11,1 %NEG -17,4 %NEG -9,5 %POS 8,7 %NEG -9,5 %POS 63,8 % -
 
Kontantstrøm9.843-663.971-814-674-6522.0780
POS 15 013,6 %NEG -101,7 %POS 587,8 %NEG -20,8 %NEG -3,4 %NEG -131,4 % - -
 
Kassebeholdning8803138981.5352.0082.458112
POS 29 233,3 %NEG -76,9 %NEG -98,6 %NEG -41,5 %NEG -23,6 %NEG -18,3 %POS 2 094,6 % -
 
Sum egenkapital12.5221.8361.9102.0202.1182.2252.3162.452
POS 582,0 %NEG -3,9 %NEG -5,4 %NEG -4,6 %NEG -4,8 %NEG -3,9 %NEG -5,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld5.02713.99313.93718.79318.61618.41418.21317.945
POS 64,1 %NEG -0,4 %POS 25,8 %NEG -1,0 %NEG -1,1 %NEG -1,1 %NEG -1,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.