Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 17 811 130 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 887 808 1 281 822 12 725 500 916 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (27,94%) EBITDA (-47,99%)
Sum egenkapital (250,22%) Resultat før skatt (-51,73%)
Driftsinntekter (19,97%) Driftsresultat (-48,96%)
Bruttomargin (18,21%) Kontantstrøm fra drift (-375,37%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aluhak Drift AS 100,00% 3 535 1 777 98,93%
 
TOTALT: Alle selskap   3 535 1 777 98,93%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aluhak Drift AS 6 219 23,48% 3 535 2 684 11,69%
 
TOTALT: Alle selskap 6 219 23,48% 3 535 2 684 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aluhak Drift AS 6 219 3 535 2 684
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
3 535 -10,00% 5 866
 
  -30,00% 5 159
 
  -50,00% 4 452
 
  -70,00% 3 745
 
  -100,00% 2 684

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter32.75226.80523.29317.1729.6264.2793.983293
POS 22,2 %POS 15,1 %POS 35,6 %POS 78,4 %POS 125,0 %POS 7,4 %POS 1 259,4 % -
 
Bruttomargin26.24420.99019.16514.6588.2364.2653.983293
POS 25,0 %POS 9,5 %POS 30,7 %POS 78,0 %POS 93,1 %POS 7,1 %POS 1 259,4 % -
 
EBITDA resultat1.559-1.9848241.370-618-1.464-5787
POS 178,6 %NEG -340,8 %NEG -39,9 %POS 321,7 %POS 57,8 %NEG -2 468,4 %NEG -165,5 % -
 
Driftsresultat1.471-2.1067001.245-748-1.567-12987
POS 169,8 %NEG -400,9 %NEG -43,8 %POS 266,4 %POS 52,3 %NEG -1 114,7 %NEG -248,3 % -
 
Kontantstrøm185651.29790-1.894-1.4236650
POS 184,6 %NEG -95,0 %POS 1 341,1 %POS 104,8 %NEG -33,1 %NEG -314,0 % - -
 
Kassebeholdning488331266211137114432105
POS 47,4 %POS 24,4 %POS 26,1 %POS 54,0 %POS 20,2 %NEG -73,6 %POS 311,4 % -
 
Sum egenkapital2491191.8041.9141.928-995158268
POS 109,2 %NEG -93,4 %NEG -5,7 %NEG -0,7 %POS 293,8 %NEG -729,7 %NEG -41,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000161.602550
- - - POS 100,0 %POS 99,0 %NEG -2 812,7 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.