Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 45 576 082 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
5 408 000 2 012 795 375 288 37 330 000 450 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (1 524,18%) EBITDA (-89,41%)
Kassebeholdning (573,54%) Resultat før skatt (-81,62%)
Sum egenkapital (11,43%) Driftsresultat (-92,02%)
Driftsinntekter (-51,31%)
Bruttomargin (-51,11%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aluhak Systems AS 100,00% 214 406 -47,29%
 
TOTALT: Alle selskap   214 406 -47,29%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aluhak Systems AS 36 085 38,54% 214 35 871 38,40%
 
TOTALT: Alle selskap 36 085 38,54% 214 35 871 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aluhak Systems AS 36 085 214 35 871
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
214 -10,00% 36 064
 
  -30,00% 36 021
 
  -50,00% 35 978
 
  -70,00% 35 935
 
  -100,00% 35 871

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter90.62137.40251.66320.43140.46237.54439.7927.080
POS 142,3 %NEG -27,6 %POS 152,9 %NEG -49,5 %POS 7,8 %NEG -5,6 %POS 462,0 % -
 
Bruttomargin23.6298.11613.75612.77021.63416.35613.1242.934
POS 191,1 %NEG -41,0 %POS 7,7 %NEG -41,0 %POS 32,3 %POS 24,6 %POS 347,3 % -
 
EBITDA resultat11.819-2264.6403.4919.31210.2488.126-2.552
POS 5 329,6 %NEG -104,9 %POS 32,9 %NEG -62,5 %NEG -9,1 %POS 26,1 %POS 418,4 % -
 
Driftsresultat11.347-7002.6931.0326.3707.8496.233-3.412
POS 1 721,0 %NEG -126,0 %POS 160,9 %NEG -83,8 %NEG -18,8 %POS 25,9 %POS 282,7 % -
 
Kontantstrøm-7.049903-20.88328.783-15.8165.07639.1840
NEG -880,6 %POS 104,3 %NEG -172,6 %POS 282,0 %NEG -411,6 %NEG -87,0 % - -
 
Kassebeholdning2.1001.2143022.0261.196621812.214
POS 73,0 %POS 302,0 %NEG -85,1 %POS 69,4 %POS 92,6 %POS 666,7 %NEG -96,3 % -
 
Sum egenkapital30.64224.20721.67719.36118.97715.30416.9017.243
POS 26,6 %POS 11,7 %POS 12,0 %POS 2,0 %POS 24,0 %NEG -9,4 %POS 133,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld25.9476.7817.1638.17927.4654.3384.03214.313
NEG -282,6 %POS 5,3 %POS 12,4 %POS 70,2 %NEG -533,1 %NEG -7,6 %POS 71,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.