Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 816 911 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 262 973 34 438 519 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (56,15%) Kontantstrøm fra drift (-51,39%)
Resultat før skatt (57,26%)
Driftsresultat (58,33%)
Kassebeholdning (7,79%)
Sum egenkapital (4,60%)
Driftsinntekter (12,26%)
Bruttomargin (12,32%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alva Regnskap AS 100,00% 5 8 -37,50%
 
TOTALT: Alle selskap   5 8 -37,50%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alva Regnskap AS 682 28,15% 5 677 28,00%
 
TOTALT: Alle selskap 682 28,15% 5 677 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alva Regnskap AS 682 5 677
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
5 -10,00% 682
 
  -30,00% 681
 
  -50,00% 680
 
  -70,00% 679
 
  -100,00% 677

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter4.7924.5304.4473.9883.8363.5373.2982.802
POS 5,8 %POS 1,9 %POS 11,5 %POS 4,0 %POS 8,5 %POS 7,2 %POS 17,7 % -
 
Bruttomargin4.7814.5214.4413.9733.8263.5123.2762.798
POS 5,8 %POS 1,8 %POS 11,8 %POS 3,8 %POS 8,9 %POS 7,2 %POS 17,1 % -
 
EBITDA resultat294232456188402303228266
POS 26,7 %NEG -49,1 %POS 142,6 %NEG -53,2 %POS 32,7 %POS 32,9 %NEG -14,3 % -
 
Driftsresultat281214394125352213134206
POS 31,3 %NEG -45,7 %POS 215,2 %NEG -64,5 %POS 65,3 %POS 59,0 %NEG -35,0 % -
 
Kontantstrøm275-169352-314378293240
POS 262,7 %NEG -148,0 %POS 212,1 %NEG -183,1 %POS 29,0 %POS 1 120,8 % - -
 
Kassebeholdning1.012742896611885566351361
POS 36,4 %NEG -17,2 %POS 46,6 %NEG -31,0 %POS 56,4 %POS 61,3 %NEG -2,8 % -
 
Sum egenkapital649531366369373363359316
POS 22,2 %POS 45,1 %NEG -0,8 %NEG -1,1 %POS 2,8 %POS 1,1 %POS 13,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000052105
- - - - - POS 100,0 %POS 50,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.