Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 586 019 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
800 25 438 9 781 550 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alvdal Maskin AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alvdal Maskin AS 103 8,94% - 103 8,94%
 
TOTALT: Alle selskap 103 8,94% - 103 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alvdal Maskin AS 103 - 103
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 103
 
  -30,00% 103
 
  -50,00% 103
 
  -70,00% 103
 
  -100,00% 103

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter949750980938847534225
POS 26,5 %NEG -23,5 %POS 4,5 %POS 10,7 %POS 58,6 %POS 137,3 % -
 
Bruttomargin665500687792516389151
POS 33,0 %NEG -27,2 %NEG -13,3 %POS 53,5 %POS 32,6 %POS 157,6 % -
 
EBITDA resultat30124733146136625372
POS 21,9 %NEG -25,4 %NEG -28,2 %POS 26,0 %POS 44,7 %POS 251,4 % -
 
Driftsresultat223289166997830
NEG -31,3 %NEG -64,0 %NEG -46,4 %POS 67,7 %POS 26,9 %POS 160,0 % -
 
Kontantstrøm239315212163422240
NEG -24,1 %POS 48,6 %POS 30,1 %NEG -61,4 %POS 1 658,3 % - -
 
Kassebeholdning1947475385209
NEG -98,9 %POS 1 242,9 %NEG -85,1 %NEG -11,3 %NEG -37,6 %NEG -59,3 % -
 
Sum egenkapital134172204204142131115
NEG -22,1 %NEG -15,7 % - POS 43,7 %POS 8,4 %POS 13,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.4241.7701.3631.6151.4161.882741
POS 19,5 %NEG -29,9 %POS 15,6 %NEG -14,1 %POS 24,8 %NEG -154,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.