Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 102 299 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
809 600 496 027 83 671 3 713 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (42,01%) EBITDA (-31,00%)
Bruttomargin (1,54%) Resultat før skatt (-37,22%)
Driftsresultat (-32,85%)
Kontantstrøm fra drift (-81,60%)
Kassebeholdning (-31,05%)
Driftsinntekter (-0,31%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alvdalsstolpen AS 100,00% - 7 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 7
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alvdalsstolpen AS 3 556 36,78% - 3 556 36,78%
 
TOTALT: Alle selskap 3 556 36,78% - 3 556 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alvdalsstolpen AS 3 556 - 3 556
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 556
 
  -30,00% 3 556
 
  -50,00% 3 556
 
  -70,00% 3 556
 
  -100,00% 3 556

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter10.29011.7999.4129.6917.4828.1525.4806.029
NEG -12,8 %POS 25,4 %NEG -2,9 %POS 29,5 %NEG -8,2 %POS 48,8 %NEG -9,1 % -
 
Bruttomargin4.5296.1475.1835.7904.1714.3822.4372.965
NEG -26,3 %POS 18,6 %NEG -10,5 %POS 38,8 %NEG -4,8 %POS 79,8 %NEG -17,8 % -
 
EBITDA resultat6831.8731.5111.9931.1311.7298821.301
NEG -63,5 %POS 24,0 %NEG -24,2 %POS 76,2 %NEG -34,6 %POS 96,0 %NEG -32,2 % -
 
Driftsresultat2871.4881.1321.5897131.363341781
NEG -80,7 %POS 31,4 %NEG -28,8 %POS 122,9 %NEG -47,7 %POS 299,7 %NEG -56,3 % -
 
Kontantstrøm-2.0211.2665111.684-6441.762-2280
NEG -259,6 %POS 147,7 %NEG -69,7 %POS 361,5 %NEG -136,5 %POS 872,8 % - -
 
Kassebeholdning6291.8261.9171.6296571.396256860
NEG -65,6 %NEG -4,7 %POS 17,7 %POS 147,9 %NEG -52,9 %POS 445,3 %NEG -70,2 % -
 
Sum egenkapital4.2264.0653.5613.3442.8942.4691.9601.809
POS 4,0 %POS 14,2 %POS 6,5 %POS 15,5 %POS 17,2 %POS 26,0 %POS 8,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.3112.6332.9013.2113.4832.3272.6251.302
NEG -25,8 %POS 9,2 %POS 9,7 %POS 7,8 %NEG -49,7 %POS 11,4 %NEG -101,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.