Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 008 303 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
848 14 685 7 770 1 985 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alvøen Eiendommer AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alvøen Eiendommer AS 5 550 96,02% - 5 550 96,02%
 
TOTALT: Alle selskap 5 550 96,02% - 5 550 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alvøen Eiendommer AS 5 550 - 5 550
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 550
 
  -30,00% 5 550
 
  -50,00% 5 550
 
  -70,00% 5 550
 
  -100,00% 5 550

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201520142013
Driftsinntekter1.7804130
POS 331,0 %POS 100% -
 
Bruttomargin1.7564130
POS 325,2 %POS 100% -
 
EBITDA resultat82978-7
POS 962,8 %POS 1 214,3 % -
 
Driftsresultat82978-7
POS 962,8 %POS 1 214,3 % -
 
Kontantstrøm1.357-3.1760
POS 142,7 % - -
 
Kassebeholdning2.3691.3811.495
POS 71,5 %NEG -7,6 % -
 
Sum egenkapital5.0944.6281.487
POS 10,1 %POS 211,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.