Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 517 918 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
340 000 28 644 22 274 2 127 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (0,43%) EBITDA (-71,53%)
Resultat før skatt (-68,21%)
Driftsresultat (-71,53%)
Kontantstrøm fra drift (-58,07%)
Kassebeholdning (-81,36%)
Driftsinntekter (-28,80%)
Bruttomargin (-28,80%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alvøen Eiendommer AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alvøen Eiendommer AS 5 574 95,09% - 5 574 95,09%
 
TOTALT: Alle selskap 5 574 95,09% - 5 574 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alvøen Eiendommer AS 5 574 - 5 574
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 574
 
  -30,00% 5 574
 
  -50,00% 5 574
 
  -70,00% 5 574
 
  -100,00% 5 574

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter8191.7804130
NEG -54,0 %POS 331,0 %POS 100% -
 
Bruttomargin8191.7564130
NEG -53,4 %POS 325,2 %POS 100% -
 
EBITDA resultat27482978-7
NEG -66,9 %POS 962,8 %POS 1 214,3 % -
 
Driftsresultat27482978-7
NEG -66,9 %POS 962,8 %POS 1 214,3 % -
 
Kontantstrøm-2.3701.357-3.1760
NEG -274,6 %POS 142,7 % - -
 
Kassebeholdning942.3691.3811.495
NEG -96,0 %POS 71,5 %NEG -7,6 % -
 
Sum egenkapital5.3005.0944.6281.487
POS 4,0 %POS 10,1 %POS 211,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000
- - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.