Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 65 815 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 21 082 4 233 13 500 27 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (56,67%)
Resultat før skatt (56,67%)
Driftsresultat (56,67%)
Kontantstrøm fra drift (51,14%)
Kassebeholdning (134,34%)
Sum egenkapital (17,89%)
Driftsinntekter (16,86%)
Bruttomargin (16,86%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Amaldus AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Amaldus AS -863 -333,20% - -863 -333,20%
 
TOTALT: Alle selskap -863 -333,20% - -863 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Amaldus AS -863 - -863
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -863
 
  -30,00% -863
 
  -50,00% -863
 
  -70,00% -863
 
  -100,00% -863

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter4101134842103410381
NEG -60,0 %NEG -91,2 %POS 135,4 %POS 14,3 %NEG -59,2 %NEG -74,9 %POS 7,6 % -
 
Bruttomargin41113484289282381
POS 300,0 %NEG -99,1 %POS 135,4 %POS 14,3 %NEG -52,8 %NEG -68,4 %NEG -26,0 % -
 
EBITDA resultat10-16950-53-245-47-190-437
POS 105,9 %NEG -438,0 %POS 194,3 %POS 78,4 %NEG -421,3 %POS 75,3 %POS 56,5 % -
 
Driftsresultat10-17640-60-256-60-205-453
POS 105,7 %NEG -540,0 %POS 166,7 %POS 76,6 %NEG -326,7 %POS 70,7 %POS 54,7 % -
 
Kontantstrøm-43-98269-220-200200
POS 56,1 %NEG -476,9 %POS 188,9 %POS 104,1 %NEG -10,0 %NEG -1 100,0 % - -
 
Kassebeholdning1254532717171716
NEG -77,8 %POS 1,9 %POS 96,3 %POS 58,8 % - - POS 6,3 % -
 
Sum egenkapital-1.171-1.181-1.105-1.145-1.085-1.049-1.166-900
POS 0,8 %NEG -6,9 %POS 3,5 %NEG -5,5 %NEG -3,4 %POS 10,0 %NEG -29,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.