Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 982 229 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 890 400 1 005 493 254 836 3 205 500 1 626 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (36,14%) Kontantstrøm fra drift (-2,55%)
Resultat før skatt (133,47%) Sum egenkapital (-21,28%)
Driftsresultat (230,00%) Driftsinntekter (-6,80%)
Kassebeholdning (55,02%)
Bruttomargin (0,09%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Amazoon AS 100,00% 17 27 -37,04%
 
TOTALT: Alle selskap   17 27 -37,04%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Amazoon AS 1 913 25,91% 17 1 896 25,74%
 
TOTALT: Alle selskap 1 913 25,91% 17 1 896 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Amazoon AS 1 913 17 1 896
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
17 -10,00% 1 911
 
  -30,00% 1 908
 
  -50,00% 1 905
 
  -70,00% 1 901
 
  -100,00% 1 896

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter29.22330.27529.35624.60422.50222.95222.39921.700
NEG -3,5 %POS 3,1 %POS 19,3 %POS 9,3 %NEG -2,0 %POS 2,5 %POS 3,2 % -
 
Bruttomargin14.92316.32215.56213.30612.08112.75611.51410.786
NEG -8,6 %POS 4,9 %POS 17,0 %POS 10,1 %NEG -5,3 %POS 10,8 %POS 6,7 % -
 
EBITDA resultat1.2522.7712.7362.8662.8632.9012.6862.502
NEG -54,8 %POS 1,3 %NEG -4,5 %POS 0,1 %NEG -1,3 %POS 8,0 %POS 7,4 % -
 
Driftsresultat4391.9332.0022.4322.0612.0001.9131.796
NEG -77,3 %NEG -3,4 %NEG -17,7 %POS 18,0 %POS 3,1 %POS 4,5 %POS 6,5 % -
 
Kontantstrøm-8763179161.7449901.1579620
NEG -376,3 %NEG -65,4 %NEG -47,5 %POS 76,2 %NEG -14,4 %POS 20,3 % - -
 
Kassebeholdning6882.5822.4702.1432.0671.570987882
NEG -73,4 %POS 4,5 %POS 15,3 %POS 3,7 %POS 31,7 %POS 59,1 %POS 11,9 % -
 
Sum egenkapital2.6802.9732.8092.6612.3182.0041.7671.565
NEG -9,9 %POS 5,8 %POS 5,6 %POS 14,8 %POS 15,7 %POS 13,4 %POS 12,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.7252.2841.2341.6962.1592.6223.0842.300
POS 24,5 %NEG -85,1 %POS 27,2 %POS 21,4 %POS 17,7 %POS 15,0 %NEG -34,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.