Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 957 789 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 813 200 1 078 808 249 781 3 137 000 1 679 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Amazoon AS 100,00% 27 -
 
TOTALT: Alle selskap   27 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Amazoon AS 2 430 35,21% 27 2 403 34,96%
 
TOTALT: Alle selskap 2 430 35,21% 27 2 403 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Amazoon AS 2 430 27 2 403
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
27 -10,00% 2 427
 
  -30,00% 2 422
 
  -50,00% 2 417
 
  -70,00% 2 411
 
  -100,00% 2 403

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter30.27529.35624.60422.50222.95222.39921.70021.315
POS 3,1 %POS 19,3 %POS 9,3 %NEG -2,0 %POS 2,5 %POS 3,2 %POS 1,8 % -
 
Bruttomargin16.32215.56213.30612.08112.75611.51410.78610.450
POS 4,9 %POS 17,0 %POS 10,1 %NEG -5,3 %POS 10,8 %POS 6,7 %POS 3,2 % -
 
EBITDA resultat2.7712.7362.8662.8632.9012.6862.5022.826
POS 1,3 %NEG -4,5 %POS 0,1 %NEG -1,3 %POS 8,0 %POS 7,4 %NEG -11,5 % -
 
Driftsresultat1.9332.0022.4322.0612.0001.9131.7962.095
NEG -3,4 %NEG -17,7 %POS 18,0 %POS 3,1 %POS 4,5 %POS 6,5 %NEG -14,3 % -
 
Kontantstrøm3179161.7449901.1579623380
NEG -65,4 %NEG -47,5 %POS 76,2 %NEG -14,4 %POS 20,3 %POS 184,6 % - -
 
Kassebeholdning2.5822.4702.1432.0671.570987882947
POS 4,5 %POS 15,3 %POS 3,7 %POS 31,7 %POS 59,1 %POS 11,9 %NEG -6,9 % -
 
Sum egenkapital2.9732.8092.6612.3182.0041.7671.5651.162
POS 5,8 %POS 5,6 %POS 14,8 %POS 15,7 %POS 13,4 %POS 12,9 %POS 34,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.2841.2341.6962.1592.6223.0842.3002.609
NEG -85,1 %POS 27,2 %POS 21,4 %POS 17,7 %POS 15,0 %NEG -34,1 %POS 11,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.