Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 30 247 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 247 30 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (350,00%) EBITDA (-50,00%)
Kontantstrøm fra drift (350,00%) Driftsresultat (-50,00%)
Kassebeholdning (4,26%)
Sum egenkapital (4,12%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Amble Holding AS 100,00% - -
 
Lindbak Viken Vest AS 24,59% - 124 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 30
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Amble Holding AS 253 82,95% - 253 82,95%
 
Lindbak Viken Vest AS
 
TOTALT: Alle selskap 253 82,95% - 253 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Amble Holding AS 253 - 253
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 253
 
  -30,00% 253
 
  -50,00% 253
 
  -70,00% 253
 
  -100,00% 253

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016201520142013
Driftsinntekter000000
- - - - - -
 
Bruttomargin000000
- - - - - -
 
EBITDA resultat-400000
POS 0,0 % - - - - -
 
Driftsresultat-400000
POS 0,0 % - - - - -
 
Kontantstrøm-422800-60
NEG -101,8 %POS 0,0 % - POS 100,0 % - -
 
Kassebeholdning2382420000
NEG -1,7 %POS 0,0 % - - - -
 
Sum egenkapital24725124242418
NEG -1,6 %POS 945,8 % - - POS 33,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000
- - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.