Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 42 507 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 137 370 15 000 25 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (100,00%) EBITDA (-250,00%)
Kassebeholdning (29,19%) Resultat før skatt (-34,78%)
Driftsinntekter (1 633,33%) Driftsresultat (-34,78%)
Sum egenkapital (-22,58%)
Bruttomargin (-300,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ambolt Studios AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ambolt Studios AS -7 -2,34% - -7 -2,34%
 
TOTALT: Alle selskap -7 -2,34% - -7 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ambolt Studios AS -7 - -7
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -7
 
  -30,00% -7
 
  -50,00% -7
 
  -70,00% -7
 
  -100,00% -7

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014
Driftsinntekter59011551276
POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 125,5 %NEG -81,5 % -
 
Bruttomargin50010731256
POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 245,2 %NEG -87,9 % -
 
EBITDA resultat21-773-23-38
POS 400,0 %NEG -109,6 %POS 417,4 %POS 39,5 % -
 
Driftsresultat19-773-23-38
POS 371,4 %NEG -109,6 %POS 417,4 %POS 39,5 % -
 
Kontantstrøm-1423-96-1260
NEG -160,9 %POS 124,0 %POS 23,8 % - -
 
Kassebeholdning174146122106232
POS 19,2 %POS 19,7 %POS 15,1 %NEG -54,3 % -
 
Sum egenkapital513441-31-8
POS 50,0 %NEG -17,1 %POS 232,3 %NEG -287,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld20711311300
NEG -83,2 % - POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.