Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 80 116 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 616 79 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Amicus Holding AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Amicus Holding AS -1 356 -569,75% - -1 356 -569,75%
 
TOTALT: Alle selskap -1 356 -569,75% - -1 356 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Amicus Holding AS -1 356 - -1 356
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1 356
 
  -30,00% -1 356
 
  -50,00% -1 356
 
  -70,00% -1 356
 
  -100,00% -1 356

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-37-37-35-27-34-26-23-18
- NEG -5,7 %NEG -29,6 %POS 20,6 %NEG -30,8 %NEG -13,0 %NEG -27,8 % -
 
Driftsresultat-37-37-35-27-34-26-23-18
- NEG -5,7 %NEG -29,6 %POS 20,6 %NEG -30,8 %NEG -13,0 %NEG -27,8 % -
 
Kontantstrøm-276-28426223-299-2.800-6230
POS 2,8 %NEG -1 192,3 %NEG -88,3 %POS 174,6 %POS 89,3 %NEG -349,4 % - -
 
Kassebeholdning021423200165221843
NEG -100,0 %NEG -98,6 %NEG -55,6 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -25,3 %NEG -73,8 % -
 
Sum egenkapital-3.186-2.915-2.626-2.651-2.667-2.445-1.995595
NEG -9,3 %NEG -11,0 %POS 0,9 %POS 0,6 %NEG -9,1 %NEG -22,6 %NEG -435,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.1902.9162.7712.9762.8792.74500
NEG -9,4 %NEG -5,2 %POS 6,9 %NEG -3,4 %NEG -4,9 %NEG % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.