Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 422 095 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
604 800 38 959 5 836 1 772 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (426,80%)
Resultat før skatt (507,81%)
Driftsresultat (426,80%)
Kontantstrøm fra drift (296,67%)
Kassebeholdning (5,10%)
Sum egenkapital (24,47%)
Driftsinntekter (334,86%)
Bruttomargin (349,29%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Amk - Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Amk - Eiendom AS 3 047 76,21% - 3 047 76,21%
 
TOTALT: Alle selskap 3 047 76,21% - 3 047 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Amk - Eiendom AS 3 047 - 3 047
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 047
 
  -30,00% 3 047
 
  -50,00% 3 047
 
  -70,00% 3 047
 
  -100,00% 3 047

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter2042132472.94065600
NEG -4,2 %NEG -13,8 %NEG -91,6 %POS 348,2 %POS 100% - -
 
Bruttomargin2042132472.94065600
NEG -4,2 %NEG -13,8 %NEG -91,6 %POS 348,2 %POS 100% - -
 
EBITDA resultat132431112.832565-104-9
POS 207,0 %NEG -61,3 %NEG -96,1 %POS 401,2 %POS 643,3 %NEG -1 055,6 % -
 
Driftsresultat13243892.832565-104-9
POS 207,0 %NEG -51,7 %NEG -96,9 %POS 401,2 %POS 643,3 %NEG -1 055,6 % -
 
Kontantstrøm-1425139-1191222470
NEG -105,6 %POS 543,6 %POS 132,8 %NEG -197,5 %NEG -50,6 % - -
 
Kassebeholdning4152380850281542
POS 1 704,3 %NEG -97,2 %POS 1 516,0 %POS 78,6 %NEG -81,8 %POS 7 600,0 % -
 
Sum egenkapital2.3512.2692.2332.170237-15279
POS 3,6 %POS 1,6 %POS 2,9 %POS 815,6 %POS 255,9 %NEG -292,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld4462629241.2131.3061.400
NEG -1 615,4 %POS 10,3 %NEG -20,8 %POS 98,0 %POS 7,1 %POS 6,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.