Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 53 116 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 164 452 52 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (36,36%) Kassebeholdning (-23,08%)
Resultat før skatt (36,36%) Sum egenkapital (-14,29%)
Driftsresultat (36,36%) Driftsinntekter (-20,00%)
Kontantstrøm fra drift (75,86%) Bruttomargin (-20,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Amoli Holding AS 100,00% - -
 
Moodie AS 1,13% 786 1 528 -48,56%
 
TOTALT: Alle selskap   - 17
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Amoli Holding AS 42 33,60% - 42 33,60%
 
Moodie AS -2 326 -144,47% 786 -3 112 -377,67%
 
TOTALT: Alle selskap -2 284 -131,64% 786 -3 070 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Amoli Holding AS 42 - 42
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 42
 
  -30,00% 42
 
  -50,00% 42
 
  -70,00% 42
 
  -100,00% 42

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018
Driftsinntekter830
POS 0,0 % -
 
Bruttomargin830
POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat470
POS 0,0 % -
 
Driftsresultat470
POS 0,0 % -
 
Kontantstrøm540
- -
 
Kassebeholdning4624
POS 91,7 % -
 
Sum egenkapital6024
POS 150,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld82105
POS 21,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.