Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 131 623 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 288 32 836 98 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-120,21%)
Resultat før skatt (-120,50%)
Driftsresultat (-120,21%)
Kontantstrøm fra drift (-117,65%)
Kassebeholdning (-84,38%)
Sum egenkapital (-201,66%)
Driftsinntekter (-99,56%)
Bruttomargin (-0,38%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Amuflis AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Amuflis AS -609 -294,20% - -609 -294,20%
 
TOTALT: Alle selskap -609 -294,20% - -609 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Amuflis AS -609 - -609
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -609
 
  -30,00% -609
 
  -50,00% -609
 
  -70,00% -609
 
  -100,00% -609

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter8847285427411.4965991.954654
POS 21,4 %POS 34,3 %NEG -26,9 %NEG -50,5 %POS 149,7 %NEG -69,3 %POS 198,8 % -
 
Bruttomargin8076954345651.2114481.789545
POS 16,1 %POS 60,1 %NEG -23,2 %NEG -53,3 %POS 170,3 %NEG -75,0 %POS 228,3 % -
 
EBITDA resultat-26-171-187-289392-569199-231
POS 84,8 %POS 8,6 %POS 35,3 %NEG -173,7 %POS 168,9 %NEG -385,9 %POS 186,1 % -
 
Driftsresultat-26-176-202-332349-612161-271
POS 85,2 %POS 12,9 %POS 39,2 %NEG -195,1 %POS 157,0 %NEG -480,1 %POS 159,4 % -
 
Kontantstrøm-521510-116103-58-6074940
NEG -202,2 %POS 539,7 %NEG -212,6 %POS 277,6 %POS 90,4 %NEG -222,9 % - -
 
Kassebeholdning8060192213143231865423
NEG -86,7 %POS 553,3 %NEG -56,8 %POS 49,0 %NEG -38,1 %NEG -73,3 %POS 104,5 % -
 
Sum egenkapital-455-429-253-49286-62557403
NEG -6,1 %NEG -69,6 %NEG -416,3 %NEG -117,1 %POS 561,3 %NEG -111,1 %POS 38,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld0005406997123
- - POS 100,0 %POS 87,5 %POS 42,0 %POS 28,9 %POS 21,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.