Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 354 322 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
302 000 523 808 35 014 1 114 500 379 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (562,79%)
Resultat før skatt (432,72%)
Driftsresultat (468,47%)
Kontantstrøm fra drift (3 003,85%)
Kassebeholdning (296,46%)
Sum egenkapital (58,87%)
Driftsinntekter (32,44%)
Bruttomargin (34,85%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Amundsen Dagligvare AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Amundsen Dagligvare AS 815 30,44% - 815 30,44%
 
TOTALT: Alle selskap 815 30,44% - 815 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Amundsen Dagligvare AS 815 - 815
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 815
 
  -30,00% 815
 
  -50,00% 815
 
  -70,00% 815
 
  -100,00% 815

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter9.7269.8699.4529.3178.8788.5968.2377.360
NEG -1,4 %POS 4,4 %POS 1,4 %POS 4,9 %POS 3,3 %POS 4,4 %POS 11,9 % -
 
Bruttomargin2.7202.8602.4682.5272.3162.3312.2181.956
NEG -4,9 %POS 15,9 %NEG -2,3 %POS 9,1 %NEG -0,6 %POS 5,1 %POS 13,4 % -
 
EBITDA resultat7569164438-49449334283
POS 8,7 %NEG -57,9 %NEG -62,6 %POS 993,9 %NEG -110,9 %POS 34,4 %POS 18,0 % -
 
Driftsresultat4417103370-87414319283
POS 158,8 %NEG -83,5 %NEG -72,2 %POS 525,3 %NEG -121,0 %POS 29,8 %POS 12,7 % -
 
Kontantstrøm96-87151-982721250
POS 210,3 %NEG -157,6 %POS 254,1 %NEG -463,0 %NEG -87,3 %POS 4 140,0 % - -
 
Kassebeholdning135102221137593272134108
POS 32,4 %NEG -53,8 %POS 61,3 %NEG -76,9 %POS 118,0 %POS 103,0 %POS 24,1 % -
 
Sum egenkapital721692691668550655520399
POS 4,2 %POS 0,1 %POS 3,4 %POS 21,5 %NEG -16,0 %POS 26,0 %POS 30,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld14120025831979021125556
POS 29,5 %POS 22,5 %POS 19,1 %POS 59,6 %NEG -274,4 %POS 17,3 %NEG -355,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.