Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 414 337 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
593 200 244 932 39 205 1 513 000 24 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (7,99%) Kassebeholdning (-2,58%)
Resultat før skatt (4,55%)
Driftsresultat (7,23%)
Kontantstrøm fra drift (342,86%)
Sum egenkapital (29,72%)
Driftsinntekter (19,49%)
Bruttomargin (85,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ana2mi AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ana2mi AS 2 156 57,59% - 2 156 57,59%
 
TOTALT: Alle selskap 2 156 57,59% - 2 156 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ana2mi AS 2 156 - 2 156
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 156
 
  -30,00% 2 156
 
  -50,00% 2 156
 
  -70,00% 2 156
 
  -100,00% 2 156

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016
Driftsinntekter3.009554
POS 443,1 % -
 
Bruttomargin932125
POS 645,6 % -
 
EBITDA resultat741101
POS 633,7 % -
 
Driftsresultat741101
POS 633,7 % -
 
Kontantstrøm1.1620
- -
 
Kassebeholdning905228
POS 296,9 % -
 
Sum egenkapital767227
POS 237,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld0340
POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.