Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 074 658 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 658 1 074 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (20,00%) Kontantstrøm fra drift (-0,22%)
Resultat før skatt (31,24%) Kassebeholdning (-42,86%)
Driftsresultat (31,24%) Sum egenkapital (-63,99%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Analy7ics AS 100,00% 547 1 112 -50,81%
 
TOTALT: Alle selskap   547 1 112 -50,81%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Analy7ics AS 327 15,20% 547 -220 -13,71%
 
TOTALT: Alle selskap 327 15,20% 547 -220 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Analy7ics AS 327 547 -220
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
547 -10,00% 272
 
  -30,00% 163
 
  -50,00% 54
 
  -70,00% -56
 
  -100,00% -220

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter01.9941.867468450566300
NEG -100,0 %POS 6,8 %POS 298,9 %POS 4,0 %NEG -20,5 %POS 88,7 % -
 
Bruttomargin-21.9931.867468-164464300
NEG -100,1 %POS 6,7 %POS 298,9 %POS 385,4 %NEG -135,3 %POS 54,7 % -
 
EBITDA resultat-2551.6941.167426-232430-525
NEG -115,1 %POS 45,2 %POS 173,9 %POS 283,6 %NEG -154,0 %POS 181,9 % -
 
Driftsresultat-1.043331-1.160-2.445-3.256-1.410-1.400
NEG -415,1 %POS 128,5 %POS 52,6 %POS 24,9 %NEG -130,9 %NEG -0,7 % -
 
Kontantstrøm3771.165383-3.5362.5351.0440
NEG -67,6 %POS 204,2 %POS 110,8 %NEG -239,5 %POS 142,8 % - -
 
Kassebeholdning2517065961.3890046
NEG -64,4 %POS 18,5 %NEG -57,1 %POS 0,0 % - NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital1.7532.7972.4733.676-7412.6312.250
NEG -37,3 %POS 13,1 %NEG -32,7 %POS 596,1 %NEG -128,2 %POS 16,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.